Svensk spannmål mineralfattigare

Spårämnena i svenskt spannmål minskar, visar en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

SLU har funnit att jordar, där spannmål till djurfoder odlas, har sjunkande halter av järn, koppar och kobolt. Det är jordar som gödslats konventionellt med kväve, fosfor och kalium. Halterna av dessa mineraler är lägre än vad djuren behöver få i sig.

Samtidigt ligger zink och selen på eller under gränsen för att täcka växternas behov. Det kan minska skördarna och skada växternas motståndskraft. Halten av selen är visserligen stabil men under den rekommenderade i djurfoder.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons