Annons
X
Annons
X

Svensk sjukvård inte lika för alla

Dödstalen i sjukdomar som kan behandlas är mer än tre gånger så höga för lågutbildade som för högutbildade, det visar en ny rapport som Socialstyrelsen i dag lämnar över till regeringen.

På Dagens Nyheters debattsida skriver bland andra generaldirektören Lars-Erik Holm att svensk sjukvård misslyckas med att hjälpa särskilt utsatta grupper i samhället och begär nu skärpta lagar för hur patienter ska bemötas.

Henrik Moberg, utredare på Socialstyrelsen, projektledaren Ingrid Schmidt och generaldirektören Lars-Erik Holm skriver på DN-debatt att samhällets kostnader för ohälsan skulle kunna sänkas genom bland annat ett hälsofrämjande och förebyggande arbetet samt att sätta patienten i fokus.

De refererar till Hälso- och sjukvårdsrapporten 2009 som i dag överlämnas till regeringen. Där visas många positiva trender i behandlingsresultat för flera stora folksjukdomar. Men trion betonar att det svenska sjukvårdssystemet har en rad avgörande problem, som även finns i andra länder.

”Det handlar om fragmenterade vårdprocesser som inte sätter patientens behov i centrum, det handlar om en alltför stark fokusering på behandlande i  stället för förebyggande insatser och det handlar om oacceptabla skillnader i hälsa mellan olika grupper av medborgare”, skriver de.

Annons
X

Henrik Moberg, Ingrid Schmidt och Lars-Erik Holm anser att tillgänglighet i form av väntetider hamnat i fokus för debatten, de vill nu uppmärksamma bemötande och delaktighet i vården. Något de ser som ”nog så viktiga aspekter av tillgänglighet”.

”Utlandsfödda känner sig till exempel i mindre utsträckning än svenskfödda tillfreds med både den respekt de upplevt och den information man fått i samband med besöket i vården. Personer med grundskoleutbildning avstår oftare än högutbildade från att söka vård trots behov. Särskilt utsatta grupper – till exempel hemlösa eller människor som hamnat i missbruk – deltar dessutom i lägre grad i de enkäter som dessa uppgifter bygger på”, skriver de och menar att skillnaderna troligen är större. Dödstalen i sjukdomar som sjukvården kan behandla är nämligen mer än tre gånger så höga för lågutbildade som för högutbildade.

För att minska dessa skillnader kan sjukvården spela en avgörande roll genom att tydligare prioritera de hälsofrämjande och förebyggande insatserna.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Skribenterna påpekar att de vet att ett gott bemötande och delaktighet ger bättre vårdresultat samt att människors levnadsvanor påverkar risken att drabbas av sjukdom.

  ”Hela 90 procent av befolkningen vill diskutera levnadsvanor med vårdpersonalen, men endast 30 procent av de patienter som sökt vård det senaste året uppger att så har skett”, skriver de.

  Nu efterlyser de ett främjande av hälsosamma vanor inte minst inom primär-, och närvård. Sjukvården ska diskutera levnadsvarnorna med patienterna och erbjuda stöd och behandling när det gäller till exempel att sluta röka.

  Moberg, Schmidt och Holm tycker även att patienterna och närstående borde inkluderas mer i planering och genomförande av vård, ett argument för det är att forskningen visar att resultaten av vården blir bättre om patienten är delaktig.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X