Svensk sjukvård gynnar höginkomsttagare

Den rådande självbilden säger oss också att i princip alla svenskar har ungefär lika bra tillgång till god och högkvalitativ vård. Det sistnämnda stämmer tyvärr sämre med verkligheten. Det skriver två professorer, Anders Anell och Ulf-G Gerdtham.

Under strecket
Publicerad
Annons

Svensk sjukvård får ofta bra betyg i internationella studier. Hälsan är dessutom relativt jämnt fördelad i befolkningen. Det är något vi kan vi vara stolta över. Men den rådande självbilden säger oss också att i princip alla svenskar har ungefär lika bra tillgång till god och högkvalitativ vård. Det sistnämnda stämmer tyvärr sämre med verkligheten. Forskningen visar nämligen att svensk sjukvård inte är så jämlik som man vill tro. Det tydligaste beviset för det är att läkarbesöken är mer snedfördelade till höginkomsttagares förmån än i många jämförbara länder. SNS välfärdsrapport 2010, som vi har varit med att ta fram, visar att av 19 OECD-länder var det endast USA, Portugal och Finland som hade en högre snedfördelning av läkarbesök.

En förklaring bakom snedvridningen kan vara den förhållandevis outvecklade svenska primärvården. Internationella studier visar att primärvård i högre grad nyttjas av låginkomsttagare medan specialistvård på motsvarande sätt nyttjas mer av höginkomsttagare. Alla reformer som stärker primärvården och dess tillgänglighet skulle därmed också kunna öka likabehandlingen av medborgarna. Genom införandet av vårdval får exempelvis varje primärvårdsenhet en drivkraft att öka tillgängligheten. Erfarenheten av vårdvalsreformen inom Stockholms primärvård är enligt de utvärderingar som gjorts att tillgängligheten har ökat generellt, men mest i områden med lägre inkomster och för de mest vårdbehövande grupperna.

Annons
Annons
Annons