Annons

”Svensk sjukvård bäst på medicinska resultat”

I dag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport där svensk hälso- och sjukvård jämförts med sjukvården i 15 andra länder. Rapporten visar att Sverige fortsatt ligger i topp när det gäller medicinska resultat. Däremot kommer Sverige längre ned när det gäller service, delaktighet och bemötande, skriver Håkan Sörman, vd för SKL.

Publicerad
Läkare opererar på Södersjukhuset.
Läkare opererar på Södersjukhuset. Foto: Bertil Ericson / TT

Den svenska hälso- och sjukvården är i huvudsak skattefinansierad och den omfattar hela befolkningen. Nästan en tiondel av samhällets totala resurser går till sjukvården. Det är därför av avgörande betydelse att vårdens resurser används väl och att de ger goda resultat.
För att få ett grepp om den svenska sjukvårdens kvalitet och effektivitet krävs något att jämföra med. Därför genomför SKL internationella jämförelser. Den första gjordes 2005 och upprepades 2008. I båda dessa presterade vården i Sverige bra jämfört med vården i andra länder.

Läkare opererar på Södersjukhuset.

Foto: Bertil Ericson / TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons