Annons

Cecilia Blomberg:Svensk sexualsyn är ett undantag

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Under strecket
Publicerad

När jag tjänstgjorde som militärtolk i Försvarsmaktens utlandsstyrka kunde jag inte undvika att notera skillnaderna. När ett nytt hem ska uppföras i Afghanistan börjar man ofta med att bygga en hög mur runt tomten, bland annat så att familjens kvinnor ska kunna ta av sig den heltäckande burkan. Bristen på kontakt med det andra könet gör att sexualiteten tar sig andra uttryck.

I Afghanistan finns flera fenomen som är mindre kända i Sverige. Exempelvis bacha bazi. Unga pojkar uppmuntras, eller tvingas, till sexuellt umgänge med äldre män. Både pojkarna och männen anses gynnas av relationen, då de yngre får ett värdefullt mentorskap och möjlighet att lära sig om livet, medan de äldre får utlopp för sin sexualitet.

En historia glömmer jag aldrig. Vid ett tillfälle hade svenska militärer utbildat afghanska poliser och tilldelades en officiell tackgåva. Gåvan bestod av ett lamm. Givarna ansåg gåvan vara extra värdefull då lammet var i perfekt ålder och ännu inte hade hunnit få tänder, fick jag höra.

Invandrare födda utanför Europa är överrepresenterade vad gäller gruppvåldtäkter i Sverige. Det visar den senaste granskningen från Aftonbladet (7/5), där 88 procent av gärningsmännen har utländskt påbrå, oftast från Afghanistan, Irak eller Somalia.

Annons
Annons

”Jag känner mig inte som en våldtäktsman”, säger en ung afghan, dömd för grov våldtäkt till fängelse och utvisning för att ha deltagit i en gruppvåldtäkt mot en ung flicka, till Aftonbladet (8/5). Andra dömda som tidningen har talat med följer samma mönster. De anser sig vara oskyldiga trots att de är fällda. I stället ser de sig själva som offer och menar att utvisningsdomen har förstört deras liv. Att de påstår att samlagen var frivilliga avslöjar en snedvriden syn på sex.

Det vore förvånande om Sverige inte påverkades av dem som kommer hit.

Hederskultur och relaterad brottslighet har gjort att många fått upp ögonen för att den svenska synen på sex och samlevnad inte råder överallt i världen. Inte bara har antalet gruppvåldtäkter mot kvinnor ökat kraftigt, utan också gentemot pojkar och män. Det stora mottagandet från länder i Mellanöstern och Afrika ger anledning att lyfta blicken för att förstå orsaken. Sexuell frihet och de rättigheter som alla i Sverige enligt lag åtnjuter utgör ett undantag i världen snarare än regel.

Människan är en sexuell varelse, och umgänge efterfrågas i lika hög grad oavsett var på jorden och oavsett i vilken kulturell kontext man befinner sig. Men det tar sig olika yttringar beroende på vad som är tillgängligt och vad som anses acceptabelt i den aktuella miljön. Dessa uppfattningar formas tidigt, och ändras inte bara för att man passerar en landgräns. Om en kvinna ofredas i dessa länder uppstår klanstrider, medan svensk polis och domstolsväsende inte klarar att skydda dem som utsätts.

Annons
Annons

Sveriges möjligheter att påverka vad som sker utomlands är begränsade. Men landet står oförberett och handfallet inför de kulturer och synsätt som nu manifesteras här.

Utrikesföddas överrepresentation i sexualbrott är väl känd efter Brottsförebyggande rådets två undersökningar (Brå 1996:2 och 2005:17). Kunskapen ska inte användas för att misstänkliggöra alla från en viss grupp. Tvärtom torde det vara självklart att enbart en liten del i varje population begår brott. Men vi behöver tala om de problem som finns, och kartlägga hur brottsligheten påverkas av den nya tidens migrationsströmmar. Som tidigare soldat i utlandsstyrkan har jag skymtat en kultur som milsvida skiljer sig från den svenska.

Det vore förvånande om Sverige inte påverkades av dem som kommer hit.

Epidemi av ”dansande pojkar” i Afghanistanblog.svd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons