Annons

Svensk publicering om antiken rumphuggen

Under strecket
Publicerad

En australisk kollega på besök talar om att antik historia är ett självständigt ämne i den australiska gymnasieskolan och ingalunda underordnat ämnet allmän historia. Denna uppgift gör det möjligen begripligt att Colleen McCullough ägnat tolv år av sitt författarliv åt att i sex väldiga volymer (totalt ca 4 500 sidor) beskriva den sena romerska republikens historia från Marius och Sulla ca 110 f Kr till Octavianus, den senare kejsar Augustus, som framträder på den historiska arenan i slutet av 40-talet f Kr.
Den första delen av McCulloughs hexalogi på svenska med titeln ”Makten och kärleken” recenserade jag i dessa spalter (27/2 1992) liksom del 2, ”Gräskronan” (3/10 1993). Framför allt den oerhörda detaljrikedomen som röjer McCulloughs grundliga kunskaper om den döende romerska republiken imponerade.
Hon verkar behärska hela det primära textmaterialet: Plutarkos, Suetonius, Appianos, Cassius Dio och Ciceros brev, tal och filosofiska skrifter men är däremot inte så intresserad av poeterna: Catullus,
Cornelius Gallus, Lucretius och den tidige Vergilius.

Natur & Kultur gav också ut del 3, ”Gudarnas gunstlingar” (1994) och del 4, ”Caesars kvinnor” (1996) men gav sedan upp. För denna typ av tjocka, detaljrika romaner om senrepublikansk historia tycks det inte finnas tillräckligt intresse här. Hur annorlunda i Danmark där man kan hitta hela hexalogin i ståtlig storpocket!
Del 5, ”Caesar: Let the Dice Fly”, syftande på Caesars yttrande ”Tärningen är kastad”, när han gick över gränsfloden Rubicon, och den avslutande sjätte delen ”The October Horse” lär väl aldrig komma ut på svenska. Med den rituella slakten av en häst, vars huvud skars av, avslutades den romerska krigssäsongen i oktober. Del 6 slutar med att konspiratören Brutus avhuggna huvud förs tillbaka till Rom efter slaget vid Filippi.

Annons
Annons
Annons