Annons

Svensk polis i behov av förändring

SAMLAT GREPP Polisens organisation behöver utvecklas. Men jag oroas över att diskussionen verkar stanna vid hur många polismyndigheter vi ska ha. Utredningen som regeringen har tillsatt måste ta ett helhetsgrepp och se över även styrningen och polisens hela uppdrag, skriver rikspolischef Bengt Svenson.

Under strecket
Publicerad

Polisens organisation måste utredas och jag välkomnar att det förs en debatt om detta. Starka skäl talar för att dagens struktur inte är den optimala. Polisens organisation har också ifrågasatts av statliga myndigheter och kommittéer. Bland annat har Ekonomistyrningsverket sagt att ansvars- fördelningen inom polisen måste förtydligas och Förvaltningskommittén menade i sitt slutbetänkande att de 21 polismyndig- heterna borde bli en.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska se över den statliga förvaltningens regionala indelning, däribland polismyndigheterna. Regeringen skriver också i budgetpropositionen för 2010 att polisens organisation ska utredas.

Annons
Annons
Annons