Annons

”Svensk passivitet är inskriven i lagen”

Bo Wennström, professor i rättsvetenskap, som inom kort utkommer med en bok om den svenska straffrätten.
Bo Wennström, professor i rättsvetenskap, som inom kort utkommer med en bok om den svenska straffrätten. Foto: Staffan Claesson, och TT

Domstolarna är bakbundna av en vänsterradikal reform i brottsbalken från 1989. Den innebär att fängelsestraff till varje pris ska undvikas. Men domstolarna bör återfå större makt över straffmätningen, skriver professor Bo Wennström.

Under strecket
Publicerad

Inget annat land i världen har den form av defensiva straffrätt som Sverige har. 1989 gjordes en straffrättsreform orkestrerad till stor del av en grupp radikala jurister. Reformen var kulmen på ett reformarbete med rötter i det radikala 1970-talet. Syftet med reformen var att avsevärt minska användningen av fängelsestraff.

Med defensiv straffrätt menas att ingripa så lite som möjligt. Bakom detta ligger en problemformulering som var typisk i vida kretsar på 1970-talet, att det var de samhälleliga ingripandena som var det verkliga problemet, inte brottsligheten i sig. Ofta formulerat som att ”ju mer man ingriper desto sämre går det”. Böter och frivård var enligt denna logik alltid bättre än fängelse. Ja, inlåsning och fängelser var brottsgenererande i sig, sades det.

Annons
Annons
Annons