Annons
X
Annons
X

Svensk nyckelroll i telekompaketet

Det blir Sveriges uppgift att lösa oenigheten i EU om telekompaketet. Ministerrådet står på sig och går inte med på EU-parlamentets krav på en rättslig prövning innan en internetanvändare får stängas av. Därmed får Sverige nu rollen att försöka förhandla fram en lösning med fokus på tillägg 138.

Läs mer om Telekompaketet

Följ SvD.se om integritetsfrågor twitter.com

Under torsdagskvällen deltog den svenska infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) i ett informellt möte i Luxemburg med de andra telekomansvariga ministrarna i EU. Som SvD.se kunde berätta igår stod inte frågan om telekompaketets framtid formellt på agendan men fanns som diskussionspunkt efter själva mötet. Det var också en avrapportering från det tjeckiska ordförandeskapet till det svenska. Den 1 juli tar Sverige över som ordförande i EU.

I en intervju med SvD.se efter mötet bekräftar Torstensson nu att det står klart att hon kommer att bli ansvarig för att förhandla fram en förlikning mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet när det gäller telekompaketet.

– Så snart vi tillträder och har fått parlamentets material börjar vi att arbeta med detta, säger Åsa Torstensson.

Annons
X

Den känsliga delen handlar om att EU-parlamentet vill få igenom ett tillägg kallat 138:an där internetanvändare garanteras en rättslig prövning innan de får stängas av från internet. EU:s ministerråd motsätter sig i grunden dessa skrivningar med argumentet att EU inte får fatta beslut där nationell lagstiftning körs över. Även den svenska regeringen har företrätt den linjen trots kritik från svenska EU-parlamentariker.

Står den svenska regeringen fast vid sin linje nu?

– För mig handlar det nu om att jag träder in i ett ordförandeskap och ska ta ansvar för ministerrådets samlade position, det är mitt uppdrag. Det är 27 länders ståndpunkter som jag tar med mig för att hitta en överenskommelse i den förlikningsprocess vi nu går in i med parlamentets representanter, säger Åsa Torstensson.

Kan du sia något framåt?

– Nej, det ska man inte göra eftersom vi går in i en förhandling. Men med tanke på att resten av telekompaketet är en kompromiss som båda parter har ställt sig bakom kan jag tänka mig att det blir fokus på tillägg 138, som ju är problemet.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X