X
Annons
X

Svensk nyckelroll i telekompaketet

Det blir Sveriges uppgift att lösa oenigheten i EU om telekompaketet. Ministerrådet står på sig och går inte med på EU-parlamentets krav på en rättslig prövning innan en internetanvändare får stängas av. Därmed får Sverige nu rollen att försöka förhandla fram en lösning med fokus på tillägg 138.

Under torsdagskvällen deltog den svenska infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) i ett informellt möte i Luxemburg med de andra telekomansvariga ministrarna i EU. Som SvD.se kunde berätta igår stod inte frågan om telekompaketets framtid formellt på agendan men fanns som diskussionspunkt efter själva mötet. Det var också en avrapportering från det tjeckiska ordförandeskapet till det svenska. Den 1 juli tar Sverige över som ordförande i EU.

I en intervju med SvD.se efter mötet bekräftar Torstensson nu att det står klart att hon kommer att bli ansvarig för att förhandla fram en förlikning mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet när det gäller telekompaketet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X