Annons
X
Annons
X

Svensk mobilexpert utreds

Den svenske experten på ­mobil- strålning, professor ­Anders Ahlbom, har inte redovisat för Strålsäkerhetsmyndigheten att han har ett bolag som erbjuder konsulttjänster åt telekom- industrin, visar handlingar SvD begärt ut. Tidigare i veckan petades ­Ahlbom från en WHO-konferens som utvärderar risker med mobilstrålning.

Anders Ahlbom är professor i epidemiologi vid Karolinska institutet och är en av de mest inflytelserika internationella experterna vad gäller strålning från mobiltelefoner. Men han är också kontroversiell och har skaffat sig arga kritiker eftersom han hävdar att strålningen är nästan helt ofarlig.

När WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC i Lyon, i veckan samlade världens ledande experter för att gemensamt utvärdera om elektromagnetiska fält från mobiltelefoner kan orsaka cancer skulle Anders Ahlbom ha suttit ordförande för en av arbetsgrupperna.

Men strax innan mötet inleddes meddelade IARC överraskande att Ahlbom petats från uppdraget. Orsaken är att han inte redovisat att han tillsammans med sin bror driver ett bolag i Bryssel som marknadsför konsulttjänster till telekombranschen.

Annons
X

–Vi kände inte till att professor Ahlbom satt i styrelsen för ett företag som sysslar med telekom förrän en vecka innan konferensen började. På grund av att informationen kom så sent och syftet med företaget uppfattades detta som en intressekonflikt, säger Nicolas Goudin, talesman för IARC.

Det privata aktiebolaget startades för ett år sedan och Anders Ahlbom är firmatecknare. Syftet med verksamheten är enligt bolagsordningen att ”bedriva konsultverksamhet inom områdena EU affairs, särskilt reglering, specifikt inom telekommunikationer”. Dessutom ska bolaget ge ”stöd med marknadsföring och produkter inom telekommunikationer, it, miljö- och energireglering.”

Brodern har sedan länge varit verksam som konsult inom telekombranschen och var i början på 1990-talet landsansvarig i Belgien för Telia Sonera.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Anders Ahlbom själv hävdar att inga aspekter kring hälsorisker ingår i bolagets verksamhet och att bolaget endast haft tre kunder varav inga har någon koppling till frågan om mobilstrålning. Han menar att han inte tänkte på att hans inblandning i företaget kunde ses som en intressekonflikt förrän efter en kontakt med en journalist, och att han då direkt kontaktade IARC och gav dem information. Den uppgiften förvånar Nicolas Goudin.

  –Vem som helst som man frågar på gatan tror jag skulle uppfatta det som en intressekonflikt.

  Anders Ahlbom har inga synpunkter på att han uteslutits ur IARC.

  –Det är upp till IARC att bestämma vilka som ska sitta i deras arbetsgrupper, säger han.

  Även den svenska strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu om det finns en intressekonflikt som påverkar Ahlboms ställning som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd. Frågan är känslig då Anders Ahlbom och hans forskargrupp i snart tio års tid haft stort inflytande över den svenska ståndpunkten som kan sammanfattas med att riskerna med elektromagnetiska fält från mobiltelefoner bedöms vara mycket små.

  Mellan 2003 och 2011 har Anders Ahlboms grupp svarat för den årliga rapport som sammanfattar forskningsläget i frågan på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap, FAS. Han har även anlitats som expert av Socialstyrelsen och har haft flera tunga internationella uppdrag, bland annat som ordförande i den expertkommitté som på uppdrag av EU-kommissionen ska varna för nyuppkomna hälsorisker.

  När SvD begär ut de deklarationer som lämnats in av Vetenskapsrådets ledamöter visar det sig att uppgifterna om konsultbolaget inte bara mörkats för WHO utan även för den svenska strålsäkerhetsmyndigheten.

  Hur Strålsäkerhetsmyndigheten ställer sig till den förklaringen avgörs först då utredningen är avslutad om ett par veckor.

  – Det är en självklarhet att SSM utreder i det här läget. De har inget val, säger Anders Ahlbom.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X