X
Annons
X

Svensk miljöteknik intar Kina

BLÅGULA LÖSNINGAR Kina visar en allt större medvetenhet om landets allvarliga miljöproblematik och intresset riktas nu mot ny teknik inom området. Här har Sverige en viktig funktion att fylla och därför tillsätter regeringen nu en särskild samordnare för svensk miljöteknik i Kina, skriver handelsminister Ewa Björling, miljöminister Andreas Carlgren, och näringsminister Maud Olofsson.

Klimatomställningen är en utmaning av historiska mått och en av regeringens viktigaste prioriteringar. Samtidigt är vi övertygade om att klimathotet kan vändas till en möjlighet. Genom intensiva insatser för att stödja svensk miljöteknik visar vi att Sverige kan och vill ta ledartröjan i omställningen.

Det är med ny teknik, marknadslösningar och internationellt samarbete som vi möter klimatutmaningen bäst. Regeringen höjer nu ytterligare ambitionerna och tillsätter en särskild samordnare för vårt fördjupade miljötekniksamarbete med Kina.
**
Miljö- och energiteknikområdet kan bli nästa stora tillväxtmotor i den svenska ekonomin. Den som är bäst på att möta klimatutmaningen kommer bli mest framgångsrik på marknaden. Därför gör regeringen en bred satsning som totalt om­fattar 1,5 miljarder kronor inom miljöteknikområdet.**

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X