Annons
X
Annons
X

Svensk medicinsk forskning hotad

FORSKNINGSPOLITIK Efter AstraZenecas varsel står Sveriges framtid som medicinsk forskningsnation på spel. Regeringen måste agera nu, skriver socialdemokraterna Anders Lago, Carin Jämtin, Ingela Nylund Watz och Tomas Eneroth.

Artikelförfattarna oroar sig för medicinforskningens framtid i Sverige efter Astra Zenecas aviserade nedskärningar.
Artikelförfattarna oroar sig för medicinforskningens framtid i Sverige efter Astra Zenecas aviserade nedskärningar. Foto: LARS PEHRSON

Läkemedelsjätten Astra Zeneca aviserade nyligen kraftiga nedskärningar. Globalt ska 8000 tjänster bort under fem år. Hur många som förlorar jobben i Sverige, eller vilka verksamheter som berörs har ännu inte offentliggjorts.

Beskedet om att Astra Zeneca ska se över hela sin forskningsverksamhet och att det kan bli aktuellt att minska antalet forskningsenheter, gör frågan extra allvarlig. Regeringen måste reagera och agera nu.

AstraZeneca är en av Sveriges största investerare i forskning och utveckling. Totalt står företaget för 18 procent av näringslivets samlade investering årligen. Förutom den statligt finansierade forskningen vid universiteten så är AstraZenecas medicinska forskning den enda medicinska forskning i Sverige av större betydelse.

Annons
X

Flera bedömare tror att Astra Zeneca överväger att slå
igen en eller två
av tre forsknings
centra i Sverige – idag finns de i Södertälje, Lund och Mölndal – och flytta verksamheten till Asien. Om så sker riskerar både tusentals forskare arbetslöshet, och samtidigt riskeras också Sveriges framtid som forskningsnation inom det medicinska området. En stor del av verksamheten vid Karolinska institutet är hotad, då Astra Zeneca är en stor medfinansiär.

Idag finns 10400 anställda i AstraZeneca i Sverige. Nästan hälften av dessa, 4200 personer, arbetar med forskning och utveckling av läkemedel. Förutom forskning i Södertälje, Lund och Mölndal så bedrivs en omfattande produktionsverksamhet i Södertälje. Totalt jobbar omkring 7000 personer på AstraZeneca i Södertälje. Frågan har en oerhörd betydelse lokalt för staden som redan är hårt drabbat av arbetslöshet. Om Astra Zenecas omstruktureringsplaner också rör huvudansvaret för forskningen, så kommer det att drabba både Södertälje och Sverige.

Regeringen måste nu ta snabba initiativ och tillsammans med Astra Zeneca diskutera vad som kan göras för att bibehålla forskningen i Sverige. Samtalen bör bland annat handla om statliga resurser för nya samarbeten mellan universiteten, sjukvården och industrin, hur staten bör agera för att förse industrin med forskarutbildade personer med gedigen kompetens och hur möjligheterna för utländska forskar
studeranden att vara verksamma
i Sverige efter examen kan förbättras. Samtal om hur den viktiga kliniska forskningen kan prioriteras tillsammans med landstingets verksamhet behöver också föras.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen är inte bara tvingad att agera för framåtblickande lösningar i detta fall, det är också en ödesfråga där jobbpolitik och kunskapsintensiv forskning och utveckling möts. En regering som inte agerar kraftfullt för att bevara den medicinska forskningen i Sverige, mister den sista trovärdigheten i jobbpolitiken. Dessutom förlorar Sverige som nation en av framtidens kanske viktigaste industrier.

  Södertälje kommun har redan
  inlett en dialog med Astra Zeneca.
  Det är dock inte tillräckligt. Näringsminister Maud Olofsson, forskningsminister Tobias Krantz och statsminister Fredrik Reinfeldt måste engagera sig inför det akut uppseglande hotet mot svensk medicinsk forskning.
  Dialogen med Astra Zeneca måste
  föras på högsta politiska nivå.

  Sverige måste bli vinnande i den tilltagande globala konkurrensen om företagen med högst specialiseringsgrad och högst kunskapsinnehåll. En försämrad konkurrenskraft inom den forskningsbaserade delen av näringslivet påverkar hela ekonomin starkt negativt, eftersom den svarar för huvuddelen av vår export.

  Om inte Sverige satsar lika kraftfullt som de allra främsta konkurrentländerna kommer företag som Astra Zeneca inte att finnas kvar. Inte heller kommer nya högteknologiska företag att förlägga lika mycket av sin verksamhet och sysselsättn
  ing till Sverige. Det avgörande är att Sverige nu ökar investeringarna i attraktiva forskningsmiljöer som inte kan motstås av de forskningsbaserade företagen.

  Sverige har en lång tradition av forskning och utveckling. Inom flera områden är svenska forskare världsledande. Ska vi även kunna räkna medicin som ett vetenskapsområde av rang i Sverige i framtiden?

  ANDERS LAGO (S)
  kommunstyrelsens ordförande, Södertälje

  CARIN JÄMTIN (S)
  oppositionsborgarråd, Stockholms stad

  INGELA NYLUND WATZ (S)
  oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting

  TOMAS ENEROTH (S)
  näringspolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X

  Artikelförfattarna oroar sig för medicinforskningens framtid i Sverige efter Astra Zenecas aviserade nedskärningar.

  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X