Svensk lag hade fällt Green

Högsta domstolen frikände pastor Åke Green. Men om enbart svensk lag gällt hade han fällts för sin predikan om homosexuella. En fällande dom hade dock stått i strid med Europakonventionen, därför frikändes han.

Publicerad
Annons

Som enskild företeelse är Greens predikan inget brott och inget hot utan bara en okunnig religiös extremists klumpiga utspel. Vad som är långt viktigare är att samhället slutar blunda för de bevisligen ökande hatbrotten mot homosexuella.
Jonas Gardell, författare, debattör och artist

Enligt domen är det ok för homosexuella att vara en cancersvulst, det är ok att vara orsaken till aids. Det är ok att säga så. Varför räknas inte homosexuella som människor?
Sören Andersson, förbundsordförande i RFSL
0 Kommentarer
Den 20 juli 2003 ställde sig pingstpastorn Åke Green i predikstolen inför sin församling i Borgholm, ett femtiotal människor. Green höll en svavelosande predikan som han gett rubriken: ”Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor?”.
Det råder ingen tvekan om vad pastor Green ansåg att svaret ska vara. Han hänvisade till stycken ur Bibeln och sa att ”sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på samhället” och syftade bland annat på homosexualitet. Han sa:
”homosexualitet är något sjukt”.
Efter att ha fått fängelse i tingsrätten, sedan friats i hovrätten blev Green i går också friad av HD.
Men hade enbart den svenska lagen gällt skulle pastor Green fällts för att ha brutit mot lagen om hets mot folkgrupp, och eventuellt också blivit inlåst i fängelse.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons