Annons

Tove Lifvendahl:Svensk kultur behöver mer dra åt helvete-kapital

Foto: Joanna Andreasson
Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Just nu pågår en debatt om politisk styrning av kulturen och medierna, via det finansiella stöd som utbetalas från staten. Inläggen är avslöjande. Den tankefigur som tycks ligga till grund för att försvara att vi underkastar så centrala delar av det demokratiska samhället inflytande från ett politiskt förvaltarskap, är synen på staten som en neutral och god kraft. Det är en enastående naiv inställning. De chockvågor som valresultaten i flera närtida demokratiska val i västvärlden har sänt genom dem som med bred definition kallar sig liberala, borde ha avhjälpt saken.

Staten blir vad medborgarna tillåter den att bli. Dess funktioner befolkas (än så länge, tills AI gjort större avtryck) av människor, som inte är neutrum utan komplexa varelser. Det förklarar varför två tjänstemän underkastade samma regelverk på samma myndighet, kan fatta skiljaktiga beslut. Varför rättsprocessers utfall kan påverkas av de enskilda aktörernas intelligens, ryggrad och instinkter, och inte vara förutsebara givet kända ingångsvärden. Varför oförklarliga skillnader uppstår i vårdkvaliteten mellan olika landsting. Allt i statens namn, och ändå så nyckfullt.

Annons
Annons
Annons