Annons
X
Annons
X

Svensk kärnkraft döms ut

Säkerhetsproblemen på svenska kärnkraftverk är så allvarliga att samtliga svenska reaktorer måste tas ur drift. Den slutsatsen drar Greenpeace i en ny rapport, som också kritiserar kopplingarna mellan kärnkraftsindustrin och de statliga inspektörerna.

Kärnkraftverket i Oskarshamn.
Kärnkraftverket i Oskarshamn. Foto: SCANPIX

I rapporten Riskabla reaktorer, som publiceras idag, sammanställer Greenpeace en rad incidenter och utredningar. Rolf Lindahl, som arbetat med att ta fram säkerhetsrapporten, kallar sannolikheten att en allvarlig olycka inträffar ”överhängande”.

– Vi slår hål på myten om svensk kärnkraft som säker. Svenska kärnkraftsverk är gamla, har stora säkerhetsproblem, det saknas personal och kompetens och ett stort antal incidenter sker, säger Rolf Lindahl.

Bland annat har Greenpeace låtit utländska vetenskapskonsulter analysera de så kallade stresstester som EU gjort av svenska kärnkraftverk i spåren av katastrofen i Fukushima.

Annons
X

Tidigare har konstaterats att Ringhals har otillräckligt skydd mot översvämningar och jordbävningar. Nu framgår att inte heller de två andra skulle stå emot sådana naturkatastrofer. Forsmark klarar bara en vattennivåhöjning på 2,5 meter innan dieselgeneratorerna skadas, och i Oskarshamn finns flera brister i förmågan att klara en situation där ström och kyla förloras. Skyddet mot terroristattacker är också dåligt.

Svenska kärnkraftsverk är gamla, har stora säkerhetsproblem, det saknas personal och kompetens och ett stort antal incidenter sker.
Rolf Lindahl

Svenska kärnkraftverk är byggda på 1970- och 80-talen. Ägarna arbetar idag med att öka effekten på dem, vilket leder till påfrestningar.

– Med gamla reaktorer borde man satsa på att i första hand garantera säkerheten, men det tycks vara så att det primära är den ekonomiska vinsten och man chansar när det gäller säkerheten, säger Rolf Lindahl.

Flera allvarliga avvikelser rapporteras aldrig till myndigheterna, uppger Greenpeace. Säkerhetsrapporten riktar också kritik mot Strålsäkerhetsmyndigheten, som organisationen menar är för slapphänt och tonar ner incidenter. Greenpeace kopplar det till att 10 av 14 av Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftsinspektörer tidigare jobbat för kärnkrafts- industrin.

– Det är en anmärkningsvärd hög siffra. Det gör att man blir misstänksam om lojaliteten. Finns den i viss mån kvar för industrin? säger Rolf Lindahl på Greenpeace.

Leif Karlsson, enhetschef för driftstillsyn Strålsäkerhetsmyndigheten, bekräftar att flertalet inspektörer kommer från industrin, men menar att det krävs för att de ska ha kunskap i hur anläggningarna drivs. Karantänsbestämmelser finns också.

– Svenska kärnkraftverk är säkra. Om vi anser att de inte är det stoppar vi dem. Ringhals har fått särskild tillsyn för vi såg problem i deras säkerhetsarbete. Oskarshamn ska redovisa åtgärder i oktober, säger Leif Karlsson.

”Det finns ingen anledning till oro. Vi arbetar alltid med att förbättra säkerheten och vi har en hög säkerhet och tillstånd för att driva kärnkraftsverksamhet”, skriver Vattenfalls pressekreterare Magnus Kryssare i ett skriftligt svar till SvD.

LÄS ÄVEN:
De sex incidenter som Greenpeace granskat

Annons
Annons
X

Kärnkraftverket i Oskarshamn.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X