Annons
X
Annons
X

Svensk industri: Oväntat fall för inköpschefsindex

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, föll till 55,5 i januari. I december låg det på 56,0. Nedgången var oväntad, enligt en Reuters-enkät.

Av TT
[object Object]
Tillverkning av lager vid SKF:s fabrik i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

"Nedgången drevs av lägre indextal för orderingång och produktion, som dock låg kvar i tillväxtzonen med marginal", skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

"Industrikonjunkturen har inlett året positivt med en stadig tillväxttakt, stigande efterfrågan och optimistiska produktionsplaner. Mot detta ställs dock fallande rå- och insatsvarupriser", skriver Swedbank och Silf.

Delindex för rå- och insatsvaror föll från 42,7 till 40,6.

Annons
X

"Återigen var nedgången bred och ett tremånaders glidande medelvärde ger än så länge inget tecken på ett stigande kostnadstryck", skriver Swedbank och Silf.

De tillägger att nyanställningsbehovet fortsätter att stiga.·För januari var delindex för sysselsättningen 54,7, en uppgång med 1,5 indexenheter från december.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.

Annons
Annons
X

Tillverkning av lager vid SKF:s fabrik i Göteborg.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X