Annons

”Svensk forskning måste styras smartare”

Den kommande utredningen om högskolans ekonomiska styrning är viktig. Den kan komma att sätta spelreglerna för landets universitet och högskolor för lång tid framöver. Den bör därför vara brett politiskt förankrad, skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Björn O Nilsson, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Under strecket
Publicerad
Foto: Malin Hoelstad (Arkiv) Bild 1 av 2

Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Björn O Nilsson, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Foto: Pressbild, Peter Knutson Bild 2 av 2
Foto: Malin Hoelstad (Arkiv) Bild 1 av 1
Foto: Malin Hoelstad (Arkiv)

Under våren väntas regeringen tillsätta en utredning om hur finansiering och styrning av de högre lärosätena ska fungera. Vi välkomnar det. Men för att åstadkomma förändring av vårt statligt finansierade forskningssystem behöver måste Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, involvera aktörer utanför högskolan i utredningen. Ett väl fungerande system för resursfördelning är nödvändigt inte bara för svensk forskning utan även för Sveriges konkurrenskraft.

Annons
Annons
Annons