Svensk forskare döms ut

Den svenske professorn Ragnar Rylander fördöms i en rapport för ett 30-årigt hemligt samarbete med tobaksindustrin. Som forskare vid universiteten i Genève och Göteborg har han bidragit till att tona ner riskerna med passiv rökning. Ragnar Rylander avvisar rapporten som värdelös och influerad av fanatiska antitobaksaktivister.

Under strecket
Publicerad
Ragnar Rylander ångrar inte samarbetet med Philip Morris, som han menar har givit viktiga kunskaper, men han är bitter över kommissionens rapport, där han anses ha ”bedragit den vetenskapliga världen”.

Ragnar Rylander ångrar inte samarbetet med Philip Morris, som han menar har givit viktiga kunskaper, men han är bitter över kommissionens rapport, där han anses ha ”bedragit den vetenskapliga världen”.

Annons

GENÈVE
Ragnar Rylander är i dag professor emeritus i miljömedicin vid Göteborgs universitet. Under drygt 25 år var han också biträdande professor på medicinfakulteten vid Genèves universitet med en rad expertuppdrag för Världshälsoorganisationen WHO. Men enligt en rapport från Genéves universitet som offentliggörs i morgon var han samtidigt välavlönad konsult för tobaksjätten Philip Morris med en årslön på 85 000 dollar vissa år.
När universitetet i Genéve 2002 fick vetskap om Ragnar Rylanders bindningar till tobaksindustrin, tog man avstånd från honom och beslutade att utreda hans förehavanden.
Kommissionen ledd av flera professorer är nu klar och slår fast att Ragnar Rylander
”haft långvariga och hemliga bindningar” till tobaksindustrin. Rylander anklagas för att ”medvetet ha dolt och ljugit om dessa bindningar för att den vetenskapliga världen skulle tro att han var en oberoende forskare”. Därmed har Rylander ”bedragit den vetenskapliga världen”, heter det.

Mycket av Ragnar Rylanders arbete har, enligt rapporten, syftat till att tona ner riskerna med passiv rökning. Han har rådgjort med Philip Morris samt jurister som försvarat tobaksindustrins intressen, innan han uttalat sig om riskerna med rökning.
Enligt kommissionen har Rylanders vetenskapliga studier om passiv rökning skett på tobaksindustrins initiativ, och resulterat i att riskerna ifrågasatts och minimerats. I vissa fall har hans vetenskapliga artiklar skrivits av Philip Morris-personal med syfte att publiceras under Rylanders namn. Rylander har bland annat framhävt matvanor snarare än passiv rökning som orsak till kvinnors lungcancer, enligt rapporten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons