Svensk export tar sig

Under strecket
Publicerad
Annons

Den senaste prognosen från Exportrådet (i december) är en ökning på 4,5 procent jämfört med året innan, på grund av allmänt lägre tillväxt på de viktigaste marknaderna plus ”fortsatt dystra utsikter för telekom”.
Starkast ökning av efterfrågan väntas återigen i Central- och Östeuropa, därnäst i Norden och Mellanöstern. Svagast är förväntningarna i Latinamerika.
Enligt Exportrådets kalkyler ökade Sveriges varuexport med ”högst” 2 procent under 2002. Men det var i alla fall bättre än 2001, då exportvolymen sjönk med drygt 4 procent, den svagaste utvecklingen sedan 1975.

Totalt uppgick Sveriges export till 781 miljarder kronor år 2001, enligt Exportrådet. Därav gick nära 21 procent till Norden, drygt 10 procent till Tyskland och 33 procent till övriga Västeuropa. Drygt 11 procent gick till USA, drygt 9 procent till Stillahavsasien och drygt 6 procent till Central- och Östeuropa (inklusive Ryssland).

Annons
Annons
Annons