X
Annons
X
Krönika

Rolf Gustavsson: Svensk Europalinje driver vind för våg

Sannfinländarna låter som riktiga storsvenskar, bryter tabun och utlöser panikrubriker. Räkna inte med vår hjälp! Så lyder budskapet till de högt skuldsatta partner i Europa som levt över sina tillgångar.

Det kan förefalla en moraliskt tilltalande hållning att på så vis statuera exempel. Det kan också förefalla politiskt lockande att försöka dra sig undan det dåliga sällskapet i självgod nationell isolering. Men det är inte särskilt enkelt att omsätta detta i praktisk politik i umgänget mellan länderna i EU. De är alltför tätt sammanflätade, i synnerhet genom den gränsöverskridande finansiella marknaden, inom och utom eurozonen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X