Svensk ekonomi får OECD-beröm

Sverige har skött sin ekonomi riktigt bra det senaste decenniet. Men ska välfärden kunna behållas trots en åldrande befolkning måste ett antal åtgärder vidtas. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD presenterar en rapport som ger både beröm och höjer ett varningens finger till Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sedan mitten av 1990-talet har svensk ekonomi utvecklats på ett imponerande vis, skriver OECD i sin rapport. Underskott har förvandlats till överskott och inflationen pressats ned till låga nivåer. Dessutom har produktivitetstillväxten inom industrin stigit till anmärkningsvärda nivåer.
”Men arbetsmarknaden har utvecklats på ett mindre bra sätt”, skriver OECD. Sysselsättningen har ännu inte kommit upp i de nivåer som den låg på före 90-talskrisen och antalet arbetade timmar är lågt jämfört med OECD-snittet.

Den stora utmaningen för Sverige, enligt OECD, är att klara kärnan i välfärdssystemet trots trycket från globaliseringen och de ökande behoven från en allt äldre befolkning.
Högsta prioritet har uppfyllandet av överskottsmålet. Målet är ett överskott i de offentliga finanserna motsvarande 2 procent av BNP. I dagsläget är man långt från denna siffra men det krävs att målet klaras av under minst de närmaste 15 åren för att finansiera de ökande kostnaderna för en åldrande befolkning.
Besparingar och
höjda skatter är oftast svåra att genomföra så det mest attraktiva, anser OECD, är att öka arbetsutbudet. Nyckelområden är då att reducera antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Dessutom måste man förmå yngre personer att börja jobba tidigare (genom att avsluta studierna snabbare), få de äldre att gå i pension senare och få in en större andel av invandrarna på arbetsmarknaden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons