Annons
Recension

three-toed gull. Selected PoemsSvenbros poesi fungerar lika bra på engelska

Under strecket
Publicerad

Carl Otto Werkelid rapporterar om i SvD 22/12 om Svenska Akademiens förehavanden vid sammanträdet den 20 december. Svenska författare skall bli bättre kända utomlands: se där ett viktigt arbetsområde för Akademien.
Rimligtvis måste detta ske genom att svenska författare översätts till de stora världsspråken. När det gäller översättningar till engelska torde problemet vara brist på goda översättare, särskilt när det gäller poesi.
Därför är det särskilt glädjande att ta del av ett brett urval ur Jesper Svenbros produktion i översättning till engelska: three-toed gull. Selected Poems (översatta av John Matthias och Lars-Håkan Svensson, 137 s, Northwestern University Press, Evanston, Illinois. Ca 264:-) som för det mesta fungerar lika bra som originalen. En anledning till detta är förmodligen att Svenbros berättande dikter (med poäng!) lämpar sig bra för översättning.

Valet av översättare har också varit gynnsamt. Den ene, John Matthias, är poet, kritiker och professor i engelska vid University of Notre
Dame, den andre, Lars-Håkan Svensson, är poet, kritiker, professor i engelska och dessutom skolkamrat till Jesper Svenbro alltsedan realskolan i Landskrona i slutet av 1950-talet.
Jag föreställer mig att Svensson gjort en första råöversättning. Den har sedan bollats fram och tillbaka över Atlanten tills bägge översättarna var nöjda.
Svensson har försett boken med en efterskrift om Svenbros poesi, som i all sin korthet förefaller mig vara det bästa som någonsin skrivits om Svenbros olika poetiska perioder. Det är faktiskt inte alltid så att den som själv var med också kan ge besked om hur det var.

Annons
Annons
Annons