Sveket mot Warszawa

Norman Davies beskrivning av Warszawaupprorets fasor är en nästan outhärdlig läsning för alla oss som minns staden från före 1944. Det skriver Rita Tornborg om en ny bok om en dyster minnesdag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Norman Davies
Rising ”44. The Battle for Warsaw
752 s. Macmillan

Den 1 augusti i år kommer ett museum ägnat Warszawas uppror att invigas i Polens huvudstad - sent kan man tycka, när man betänker att upproret ägde rum den 1 augusti 1944, 60 år och två generationer tillbaka i tiden. Men inte oförklarligt sent. För det är först efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens slutliga kollaps som denna för Polens fortsatta existens så ödesdigra händelse får behandlas i landets offentliga liv och historia. Långt före, och ännu längre efter andra världskrigets slut 1945, var allt som rörde hemmafronten (Armja krajowa), det vill säga de underjordiska militära styrkor som var underställda den polska exilregeringen i London, ett minerat område.
För Sovjetunionen och den landet påtvingade kommunistiska regimen framstod medlemmarna av hemmafronten som fiender, banditer, i bästa fall oansvariga romantiker, och - mest hårresande - landsförrädare. Och de behandlades därefter. Det faktum att den underjordiska armén,
med kombattantstatus hos de allierade, kämpade mot Nazityskland, som också var Sovjets fiende, hade negligerats av Stalin och på ett sant machiavelliskt sätt använts mot den. Än i dag vet man inte med säkerhet hur många medlemmar av hemmafronten som efter ett beprövat maner fick sluta sina dagar med ett nackskott i Polska Folkrepublikens fängelser, som dog av utmattning och misshandel i sovjetiska gulagläger eller arkebuserades av säkerhetstjänsten NKVD.

Annons
Annons
Annons