Sveken mot lärare och elever

Under strecket
Publicerad
Annons

Det delades ut många hemläxor när Högskoleverket (HSV) kom med sin stora granskning av lärarutbildningen i mars för tre år sedan. De blivande lärarna fick varken tillräckligt med kunskaper eller ordentlig utbildning i att undervisa. På många håll var det inte obligatoriskt att lära sig göra prov, sätta betyg eller lära barn läsa och skriva. Som student kunde man ”begränsa sin studieinsats till ett ­minimum” och ändå bli godkänd.

Lärosätena fick ett år på sig att skärpa sig, men de kom bara en bit på väg. ­Hösten 2006 skrev dåvarande univer­sitetskanslern Sigbrit Franke på DN ­Debatt (28/11) om problemen med slapp examination av lärarstudenter. Skrivningar och prov lyste nästan helt med sin frånvaro, istället använde man sig av hemuppgifter och gruppövningar som inte ger något säkert mått på kunskaperna hos enskilda studenter. En fjärdedel av uppsatserna som fått ”väl godkänt” var så svaga att ”bedömarna är tveksamma till om de borde ha blivit godkända”.

Annons
Annons
Annons