X
Annons
X

Barbro Eberan: Svek och skam präglar vår bild av Hitlertiden

(uppdaterad)

Hitlers "tusenåriga rike" blev bara ett dussin år gammalt men det har lämnat outplånliga spår. Det var ett traumatiserat Europa som sopade ihop skärvorna efter krigsslutet och sökte svaret på frågan hur det som skett hade kunnat ske. Vi svenskar, som stått i periferin av de katastrofer som skakade kontinenten på 1900-talet, kunde länge vårda illusionen att det som hänt inte angick oss. Först när krigsgenerationens barn på 90-talet ifrågasatte den historiebilden och krävde sanningen om Sveriges agerande under Hitlertiden kom en diskussion igång kring frågan om vår eftergiftspolitik hade varit nödtvungen och om den var moraliskt försvarbar.

För att skapa klarhet i Sveriges roll under Tredje riket gav den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson år 2000 i uppdrag till Humanistisk-vetenskapliga forskningsrådet att genomföra ett stort forskningsprogram om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Till koordinator för "Swenaz" eller "Nazistprogrammet", som det snart kom att kallas, utsågs Klas Åmark, professor i historia vid Stockholms universitet. Han fick också uppdraget att skriva en "syntetiserande slutrapport för en bred publik". Den rapporten har nu publicerats: Att bo granne med ondskan. Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen (Bonniers, 711 s).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X