Annons
X
Annons
X

SvD.se följer riksdagsdebatten om budgeten

I dag lämnade regeringen den ekonomiska vårpropositionen till regeringen.

Debatten i riksdagen kretsade mycket kring jobben och regeringens förhoppningar om att Sverige är på god väg ut ur den eknomiska krisen.

– Vi i tillbaka på den sysselsättningsnivå vi hade före krisen. Vi är på väg ut ur krisen, säger Borg.

Chatta med en privatekonom

15.00: Chatta med privatekonom Ylva Yngveson om vårbudgeten. Ställ dina frågor redan nu.

Finansminister Anders Borg (M) lämnade vårpropositionen med förslag om den ekonomiska budgetpolitiken för de kommande åren.

Vårpropositionen debatterades i sedvanlig ordning i riksdagen på eftermiddagen..

Annons
X

Det var en positiv och förhoppningsfull finansminister som ställde sig i talarstolen klockan 13.

– Vi har kommit på väg ut ur krisen. Förra året stod världsekonomin still och Sverige drabbades stort. Men vi ser en stabilisering av arbetsmarknaden och sysselsättningen.

– Vi har 50 000 fler sysselsatta än 2006 och 2012 är vi tillbaka på den sysselsättningsnivå vi hade före krisen. Vi är på väg ut ur krisen, säger Borg.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Han säger också att Sverige klarat sig bättre än många andra länder tack vare en god krispolitik, som bland annat byggt på en bra arbetsmarknadspolitik och sänkta skatter för löntagare och pensionärer för att hålla uppe efterfrågan under en svår tid.

  Skatterna sänks nu ytterligare för pensionärer och barnfamiljerna får ett flerbarnstilläg, för att ”gjuta samman Sverige” och ta hand om dem som drabbats.

  – Det är ett avgörande läge. Vi har en treprocentig tillväxt de kommande åren och nu kommer jobben. Efterfrågan och låga kostnader är det som ökar sysselsättningen, säger Borg.

  Men det är avgörande att det fortsatt är lönsamt att driva företag, säger finansministern och berättar om de lättnader för arbetsgivare som alliansen infört.

  Arbetslinjen är nödvändig för detta, men kunskap och välfärd är nästan lika viktiga, säger Borg.

  Skuldsättningen har minskat från 46 procent av BNP till 41 procent av BNP trots den ekonomiska krisen.

  I år och under nästa år säger Anders Borg att underskottet ligger på någon procent efter finanskrisen, men 2014 tror han att vi kommer att ha ett överskott 80 och 90 miljarder i svenska offentliga ekonomin. Han jämför med länder runt Medelhavet där läget fortsatt är akut svårt.

  – Men för att Sverige ska fortsätta röra sig mot full sysselsättning krävs att arbetslinjen upprätthålls, poängterar han igen.

  Det ska löna sig att vara på arbetsmarknaden och löna sig att utbilda sig. Kommuner och landsting ska ha resurser för att klara sina åtaganden, men det räcker inte.

  – Vi måste bygga vidare på välfärdssamhället. Det klarar vi om vi fortsätter på arbetslinjen så att det skaffas ett överskott. Vi har inte råd med ett jobbstopp, vi måste gå vidare.

  –Vi har tagit Sverige genom krisen med en minskande arbetslöshet och nu får inte en arbetslöshetskil drivas in i politiken, säger Borg.

  Thomas Östros, socialdemokraternas ekonomiska talesman och vice ordförande i finansutskottet, ställer sig i talarstolen.

  Han angriper direkt att finansministern tvingats skriva ner tillväxten med 15 miljarder.

  – Anders Borg blev för överoptimistisk och ivrig och skrev upp tillväxten och tvingas nu revidera ner, säger han.

  Östros säger att sysselsättningen inte alls återhämtat sig bättre jämfört med andra länder i Europa.

  – Vi har den högsta arbetslösheten på 12 år med 100 000 förlorade jobb, säger Östros.

  – Och här är en proposition helt utan förslag för jobben. Det är inte sänkt skatt för dem som tjänar mest som löser detta.

  Thomas Östros menar att det inte finns utrymme för gigantiska skattesänkningar, välfärden bygger på att fler människor kommer i arbete.

  Sysselsättningsgraden har sjunkit med två procentenheter, offentliga finanser har försvagats, utanförskapet har ökat med 70 000 personer, säger han.

  – Alliansen skyller på finanskrisen men man kan väl inte bara ha en politik som fungerar i en högkonjunktur?

  – Och hur ger det mer jobb att pensionärer straffas med en särskild pensionärsskatt?

  Östros lovar att avskaffa skatten om de rödgröna kommer till makten.

  Sedan kommer Thomas Östros in på hur sysselsättningen ska öka.

  – Det är en ny inriktning som krävs. Vi har en erfarenhet att ta Sverige ut ur tuffa tider. Jag var själv med och städade upp efter Carl Bildt och Carl Hamilton.

  Det är enligt honom anledningen till att det fanns ett överskott när Sverige gick in i krisen.

  – Jobbfrågan är i fokus för oss. Vi måste återupprätta den svenska modellen, vi måste återupprätta en aktiv arbetslinje. Vi vill investera i att sjukskrivna får stöd att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

  Han säger att de rödgrönas förslag som lämnas om några veckor innehåller stimulanser till små företag, investeringar i infrastruktur, satsningar på välfärd och ökad rättvisa utbyggnad av rotavdrag och satsningar på utbildning.

  Finansministern står åter i talarstolen.

  Nu talar han om de starka varningsklockor för de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter för unga.

  – Höjer man arbetsgivaravgifterna igen så riskeras jobbstopp. Höga kostnader skapar inte jobb. Backar man på arbetslinjen riskerar vi att vi fastnar i flaskhalsen.

  Thomas Östros kontrar med att sänkta arbetsgivaravgifter för unga är den mest misslyckade arbetsmarknadspolitiska åtgärden som har genomförts med tanke på att den kostade 11 miljarder kronor. Dessutom uppger alla expertmyndigheter att det inte fungerat.

  Han raljerar också över Borgs prat om flaskhals och jobbstopp.

  – Säger den finansminister som utfört ett personligt experiment på svensk ekonomi. Med en a-kassa som fyrdubblats för kvinnor i handeln men minskat för manliga akademiker. Det ska ge arbete? Det är en politik för ökade klyftor. Och vi har resultatet, vi har 100 000 mindre på arbetsmarknaden.

  Anders Borg:

  – Avtalsrörelse på avtalsrörelse höjer kostnaderna. Och sedan vill ni lägga på 10 miljarder i arbetsgivaravgifter och sedan slår ni till med flaskhalsar. Det enda svaret du ger är ett enda stort jobbstopp.

  Stefan Attevall (KD) ställer sig i talarstolen.

  – Vi har levererat skattesänkningar för pensionärerna. Vi har sänkt skatten med 10,5 miljarder. Nu vill Thomas Östros sänka skatterna för pensionärerna, men varför har du inte gjort det under de tolv år när ni hade makten?

  – Jag har försökt anstränga mig att förstå hur kristdemokraterna tänker. Det finns ju ett socialt patos. Hur kan man med kirurgisk precision rikta skattelättnaderna mot de rika? Varför ska pensionärerna beskattas hårdare efter att jobbat under ett långt och strävsamt liv. Jag undrar också över välfärden, om man gör stora skattesänkningar med lånade pengar, hur går det då, replikerar Östros.

  Attevall menar att Östros är en lika god kålsupare själv som han anklagar kristdemokraterna för att vara, eftersom socialdemokraterna genomförde en skattsänkning enbart för löntagare under sin tid vid makten.

  Carl B Hamilton (FP) inleder med att visa upp ett uppslag i Dagens Industri.

  – Och det är ingen allianstidning men här står bland annat att ”Sverige är världsmästare i ekonomi”.

  – Ni svartmålar oss, men våra motåtgärder mot krisen har fungerat!

  Thomas Östros replikerar och menar att överskottet endast beror på Socialdemokraternas år vid makten. Nu lämnar alliansen tillbaka ett underskott.

  – Sysselsättningen har sjunkit kraftigt. Så säger Hamilton att jobben kommer om två år. Det sa regeringen redan 2006. Det är två år kvar även nu, när infrias löftena om de fantastiska sysselsättningsökningarna?

  – Nej, det finns inte bara i prognoserna, det är 50 000 fler i arbete än 2006. Och skattesänkningarna är inte finansierade av lånade pengar, men den offentliga skulden minskar, svarar Hamilton.

  Östros:

  – Lyssna på din finansminister, han säger att det är 100 000 fler arbetslösa och 70 000 fler i utanförskap.

  Roger Tiefensee (C) i talarstolen.

  – De rödgröna vill chockhöja skatten för de unga anställda. Är det ert viktigaste besked? För en 18-åring kan det bli en kostnadsökning på 30 000 för år för arbetsgivaren.

  – Det är bra att centern vill symbolisera alliansen arbete med ungdomsarbetslösheten. Sverige har en av de högsta i Europa, svarar Östros.

  Han angriper köerna till universitet och komvux, den ”tomma” utvecklingsgarantin.

  – Ungdomar släpps inte in på arbetsmarknaden.

  Östros jämför med Danmark, som satsat på utbildningsinsatser.

  Tiefensee säger att krisen drabbat ungdomar hårt eftersom de är sist in på arbetsplatser och först ut.

  – Varför vill du göra det svårare att få jobb för unga och göra det dyrare att anställa dem?

  Tecknen på att krisen är över är allt fler, säger Tiefensee. Bland annat har prognosen för arbetslösheten kunnat skrivas ner sedan höstbudgeten.

  – Det här är tecken på att alliansens politik fungerar.

  – Vi är sparsamma med skattebetalarnas pengar.

  Tiefensee talar sedan om hur alliansen stärkt anslaget och skyddet för värdefull natur, särskilt skyddsvärd skog, för att säkra den biologiska mångfalden.

  Snabbt går han också in på små företag med potentiella nya jobb.

  – Vi föreslår att revisionsplikten bli frivillig för små företag. Det frigör utrymme för annat och sparar pengar för Sveriges företagare.

  Mikaela Valtersson (MP) replikerar och angriper Centerns miljöpolitik.

  – Ni har en miljöminister som offensivt försvarar stora motorvägar och vargjakt. Ni satsar inte på järnväg och ni lyckades inte med ett klimatavtal i Köpenhamn.

  – Vi gör järnvägssatsningar, vi har lagt fram planer för både väg och järnväg och satsar på att tågen ska komma i tid i storstadsområdena. Men det är naturligt att vi måste ha mer underhåll på vägar än järnvägar när vägnätet är tio gånger större, säger Tiefensee.

  – Åtgärderna med Svea skog och skyddsvärd skog är bra men inte tillräckliga. Ni genomför inte de åtgärder som föreslagits. Det statliga anslaget för 2010 räcker till hälften av det som krävdes 2006, säger Valtersson.

  Carl B Hamilton ställer sig åter i talarstolen.

  Han tror att man först och främst nu måste satsa på industrisektorn.

  Ulla Andersson (V) begär replik.

  Andelen kvinnor utanför arbetsmarknaden ökat med 45 000, även deltidsarbetslösheten har minskat.

  – Alliansens politik har lett till ökade klyftor.

  Var fjärde ensamstående mamma lever under inkomstgränsen samtidigt som de tio procent rikaste har fått 60 procent av skattesänkningarna, av dem är de flesta män, säger Andersson.

  – Om man tittar på svensk arbetsmarknad så är det industrisektorn som drabbats hårdast. Huvuddelen där är män, de har drabbats mycket hårdare än kvinnor, säger Carl B Hamilton.

  Det är en ”könsblind” beskrivning av svensk arbetsmarknad, säger Hamilton.

  – Jag ställer inte upp på den här osynliggörandet av mäns arbetslöshet.

  – Ulla Andersson, är du marxist?

  – Du vill inte svara på mina frågor, 130 000 mer arbetslösa kvinnor under er regeringsperiod? Du försöker vända det och absolut inte ta ansvar för din politik. 45 000 kvinnor utanför bara under det här året? Vad har er politik ställt till med, ta ansvar i stället för att raljera, säger Ulla Andersson.

  – Jag raljerar inte, säger Hamilton. RUT-avdragets avskaffande kommer att slänga ut 10-12 000 kvinnor i arbetslöshet! I stället vill ni fortsätta med ROT-avdraget som gynnar män.

  Mikaela Valtersson (MP) ställer sig i talarstolen och tar upp sjukförsäkringen med dess bortre gräns.

  – Ni har gjort några smärre förändringar, men fortfarande finns en stark kritik bland annat från Försäkringskassan.

  – Reformen fungerar inte alls, ni har grovt felbedömt vårdbehovet av långtidssjuka. Det är ett enormt svek när ni drar bort stöd för dem som behöver allra mest. Är ni nöjda med resultatet?

  Hamilton säger att inte tror att någon i alliansen är nöjda, de vill gå vidare och följa utvecklingen för sjukförsäkrade.

  Men nu har det kommit information om att 70 procent av dem som utförsäkrades inte återgått till sjukförsäkringen.

  – Det är möjligt att det inte håller på sikt, men det är ett väldigt lyckat första steg, säger Hamilton.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X