Annons
X
Annons
X

SvD:s chefredaktör svarar Peter Hultqvist

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) kritiserar i ett brev SvD:s artikel om lägenhetsaffären med den militära bostadsstiftelsen MHS-Bostäder.

SvD väljer att publicera brevet i sin helhet. Läs också svaret från chefredaktör Fredric Karén nedan.

(uppdaterad)
Hultqvists stiftelselägenhet

Peter Hultqvists brev till SvD:s chefredaktör:

Jag skriver till dig med anledning av de artiklar om mitt boende som du har publicerat på Svd.se i går och i dagens papperstidning. Jag vill börja med att rätta avgörande sakfel i artiklarna och jag förväntar mig att de omgående rättas med motsvarande placering och tydlighet som när felaktigheterna publicerades.

Ni skriver i tidningen att jag har fått en lägenhet av en militär stiftelse. Lägenheten tillhandahålls mot betalning. Jag har således inte fått en lägenhet utan hyr efter ansökan till stiftelsens bostadsförmedling lägenheten enligt gängse former med det enda undantaget att jag i samband med tillträdet avsade mig besittningsrätten till lägenheten. På dagens förstassida står att jag fått bostaden i strid med reglerna. Detta är felaktigt. I beslut från Länsstyrelsen 2014-11-21 står följande:

Ni skriver i tidningen att jag har fått en lägenhet av en militär stiftelse. Lägenheten tillhandahålls mot betalning.

”Länsstyrelsen har inget att erinra mot att stiftelsen, i enlighet med begäran från stiftelsens ordförande och de grunder som angetts i skrivelsen, i undantagsfall och för begränsad tid får hyra ut lägenheter som stiftelsen förhyrt för längre tid, och som inte efterfrågas av stiftelsens destinatärskrets, till anställda i regeringskansliet, Försvarshögskolans lärare eller andra statsanställda.”

Detta kan ni enkelt kontrollera och därefter skyndsamt korrigera era uppgifter både på nätet och i papperstidningen.

Den reporter hos er som kontaktade mig för att fråga om min bostadssituation fick besked om att Säkerhetspolisen har bedömt att uppgifterna kring mitt boende inte bör göras publika. Ändå sände ni ut en fotograf för att ta bilder som klargör var jag bor. Dessa bilder har ni flera gånger publicerat, både på webben och i papperstidningen. Jag hyr mitt boende i enlighet med de regler och bestämmelser som finns och nu har även Riksenheten mot korruption meddelat att ”det saknas anledning att anta att brott har förövats och att förundersökning därför inte ska inledas”.

I Sverige har två statsråd mördats i modern tid. Säkerhetshotet mot folkvalda och demokratiska institutioner bedöms i dag som högt, relativt tidigare hotbilder. För bedömningen av skyddsbehovet och verkställandet av skyddet svarar Säkerhetspolisen. Det är inget vi statsråd själva avgör eller påverkar. Trots detta är det relativt enkelt att ta reda på var ett statsråd med skyddad adress bor, inte minst för en tidning med betydande resurser. Systemet är således beroende av att inte minst medier agerar på ett ansvarsfullt sätt och inte godtyckligt röjer uppgifter som rör säkerheten hos personer eller funktioner i den centrala statsledningen.

Mot bakgrund av detta tvingas jag tyvärr be dig, som chefredaktör för Svenska Dagbladet, att svara för om publiceringarna är ett misstag i arbetet eller ett medvetet arbetssätt där ni väljer att röja säkerhetsuppgifter kring statsråd, trots att dessa helt saknar relevans för publiceringen. Jag vill dessutom att du förklarar syftet med det sms som en SvD-reporter skickade till min privata telefon i morse med innehållet: ”Fin balkong. Kvällssol?”.

Jag inväntar rättelse samt ditt svar.

Hälsningar Peter Hultqvist

Foto: Tomas Oneborg

SvD:s chefredaktör Fredric Karén svarar:

Du har fått tillgång till lägenheten/hyreskontrakt (enligt min tolkning är inte ”fått” i detta fall synonymt med ”gratis”). Det är nog ett ganska vanligt uttryck, att man säger att man fått en lägenhet när man i själva verket fått ett hyreskontrakt.

Annons
X

Beslutet om ditt hyreskontrakt togs av stiftelsens styrelse där det sitter höga militärer, tex satt din egen statssekreterare Jan Salestrand i styrelsen fram till 2014-09-30. I dag på morgonen begärde stiftelsen ett ”tillrättaläggande” i SvD och fick det, följande publicerades 11.00 efter kontakter med Länsstyrelsen:

”MHS-Bostäders ordförande Claes Tornberg har bett om ett tillrättaläggande med anledning av Länsstyrelsens i Stockholms uttalande om avsaknaden av dispens eller tillstånd för stiftelsen att fördela ut lägenheter utanför den enligt stadgarna avsedda kretsen, elever vid Försvarshögskolan och försvarsanställda.

Enligt ett så kallat förhandsbesked från Länsstyrelsen i november 2014 finns ingen erinran mot att "i undantagsfall och för begränsad tid" hyra ut lägenheter "till anställda i regeringskansliet, Försvarshögskolans lärare eller andra statsanställda".

Villkoret är enligt Länsstyrelsen att det finns lediga lägenheter när övriga behov är tillgodosedda och att stiftelsen kan visa att så är fallet. Tillsynen utövas av Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen beklagar för SvD att det uppstått begreppsförvirring.

I sak är det avgörande om villkoret för lediga lägenheter var uppfyllt när du fick ditt kontrakt, det har SvD ingen möjlighet att kontrollera, men tillsynsmyndigheten – Länsstyrelsen – tänker nu göra det.

– Det finns anledning för länsstyrelsen att ta kontakt med stiftelsen för ett klargörande, säger Jonas Johansson, pressekreterare på länsstyrelsen till TT (återges i SvD).

Om det fanns lediga lägenheter är rubriken på förstasidan felaktig, annars inte. Och om så är fallet ska vi självfallet rätta det.

Om det fanns lediga lägenheter är rubriken på förstasidan felaktig, annars inte. Och om så är fallet ska vi självfallet rätta det, men så länge Länsstyrelsens utredning pågår ser jag inte att det finns några skäl för oss att rätta något, mer än ovan angivna tillrättaläggande som SvD redan har publicerat.

Vad gäller säkerhetsaspekten kring din lägenhet fick vi följande svar från din pressekreterare igår:

”Av säkerhetsskäl kan inte namnet på hyresvärden eller adressen till försvarsministerns övernattningsbostad i Stockholm lämnas ut”.

Säkerhetspolisen eller eventuellt lagrum åberopades inte.

MHS-Bostäder offentliggör hyresavtalet inklusive din adress i sin inlaga till Hyresnämnden i Stockholm, det var så SvD fick den. I en promemoria i Regeringskansliet nämns hyresvärden vid namn och det förs också resonemang om din lägenhet: ”MHS Bostäder bedömde att försvarsministern kunde anses ingå i den krets som kan få sin bostad genom stiftelsen”.

Detta finns i uppföljande artikel. SvD har alltså inte avslöjat uppgifter som inte redan är offentliga.

Jag menar att bilderna har ett nyhetsvärde och jag menar samtidigt att för en utomstående är det omöjligt att identifiera just din lägenhet från den bild publicerad i SvD. I området finns massor av liknande hörnlägenheter. Det finns heller inte några skyltar eller siffror i bilden som avslöjar var i området just den fotograferade lägenheten är lokaliserad.

Sammantaget vill jag påpeka att SvD inte i artiklarna har påstått att något brott ha begåtts, däremot uttrycker flera som vi intervjuat att det kan finnas problem att försvarsministern får ett hyreskontrakt av en stiftelse som står Försvarsmakten så nära.

Till exempel säger Michael Oscarsson (KD), ledamot i Försvarsutskottet

– Man kan tycka att de själva inte skulle utsätta sig för det här. Blotta misstanken om jäv är olycklig, säger han. Jag menar vidare att vi har agerat ansvarsfullt, vi har inte pekat ut var du bor mer än i allmänna ordalag och via bilden är det inte möjligt att identifiera just din lägenhet.

Angående SMS:et från vår reporter som Peter Hultqvist refererar till.

– Jag har pratat med reportern i fråga som är djupt ångerfull. Han har tidigare vid något tillfälle haft SMS-kontakt med Peter Hultqvist i jobbsammanhang och de har då, enligt reportern, haft en skämtsam ton. Och det var också så som reportern trodde att ministern skulle uppfatta det här SMS:et. Självklart förstår han nu att det var omdömeslöst och oprofessionellt. Både reportern och jag vill därför be Peter Hultqvist om ursäkt för den olyckliga formuleringen.

Med vänliga hälsningar Fredric Karén

Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X