SvD ger dig svaren om de nationella proven i grundskolan och på gymnasiet

Frågor&svar | Om nationella proven

Under strecket
Publicerad
Annons

 I vilka ämnen finns det nationella prov i dag?
I dag finns det nationella prov i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk.


Vad är de nationella proven till för?
Proven ska vara ett stöd för att betygen blir rättvisa. Dessutom ska de bidra till att fler elever når målen och visa på elevers starka och svaga sidor.
De nationella proven är även till för att förtydliga kunskapsmålen – och ge svar på om eleverna på enskilda skolor och i hela landet når målen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons