Annons

Petra Carlsson:Svarta pantrarna gav filosofin en nytändning

Maktgranskare: George Jackson, Angela Davis, Michel Foucault och Jean Genet.
Maktgranskare: George Jackson, Angela Davis, Michel Foucault och Jean Genet. Foto: TT

För Michel Foucault blev mötet med Svarta pantrarna, som uppstått som ett svar på diskrimineringen och det rasistiska polisvåldet i 1960-talets USA, ett politiskt uppvaknande. Våra dagars kritiska samhällsanalys har de facto medborgarrättsrörelsen att tacka för flera centrala insikter.

Under strecket
Publicerad

Tänkare som Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Hélène Cixous och Gilles Deleuze utgör sinnebilden av fransk filosofi under 1900-talet. Deras namn vittnar också om tankens kritiska kraft och hörs än idag ofta inom samhällsvetenskap och humaniora. Maktanalys, feministisk kritik och kritisk samhällsanalys i vår samtid står inte sällan i tacksamhetsskuld till deras bidrag. Mindre känt är dock på vilket sätt den franska kritiska filosofin i sin tur står i tacksamhetsskuld till den svarta medborgarrättsrörelsen i USA.

Michel Foucaults tänkande förändras radikalt omkring år 1970. Från att tidigare ha varit mer fokuserat på frågor om sanningens och kunskapens utveckling genom historien blir det efter 1970 mer politiskt. Nu nöjer sig Foucault inte längre med att beskriva historien för att till exempel visa hur synen på mental hälsa har förändrats över tid, eller för att visa hur föreställningar om kunskap och sanning föds i våra samhällen. Efter 1970 förstår han makt på ett annat sätt. Makt är inte längre enbart något som innehas av förtryckaren eller av dem som tilldelats den formella makten. Makt, tänker han nu, är kunskap och något som finns överallt, en form av teknologi och strategi i allt som sker i ett samhälle. Den kraft som förändrar samhället kan därmed komma nedifrån såväl som uppifrån, den kan växa underifrån, eller inifrån de platser där vi förvarar individer för att frånta dem just makt, inflytande och delaktighet, såsom fängelser. 

Annons
Annons
Annons