Annons
X
Annons
X

”Svarta kontrakt göder kriminell verksamhet”

Vi har i dag indirekt ”marknadshyror” i Stockholm – i form av svarta hyreskontrakt. För att lösa problemet måste antingen samtliga hyreslägenheter förmedlas av bostadsförmedlingen eller så måste hyrorna marknadsanpassas, skriver Rickard Engström, doktorand vid KTH.

Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | BOSTADSMARKNADEN

En uppskattning (i underkant) är alltså att marknaden omsätter totalt drygt 2,6 miljarder kronor.

Den som vill ha en hyresrätt i Stockholm vet att det bara finns en väg, och det är att köpa ett kontrakt svart. Men politiker och medier vill inte gärna diskutera den svarta hyresmarknaden och dess effekter.

I avsaknad av objektiva och aktuella rapporter kan vi utgå från Fastighetsägarnas rapport från 2006 för att sedan justera med färska marknadspriser. Att rapporten är gjord av Fastighetsägarna och att intervjuerna gjorts med fastighetsägare bör innebära att resultatet är klart i underkant.

Annons
X

**Priset på ett **svart hyreskontrakt är till stor del en funktion av skillnaden mellan marknadshyran och den reglerade hyran. I praktiken innebär det att om skillnaden mellan marknadshyran och den reglerade hyran ökar så ökar priset på detta svarta kontrakt. Stigande priser på bostadsrättsmarknaden (substitutet) är också en anledning till att priserna på svarta kontrakt ökar för hyresrätter.

Den genomsnittliga storleken på en lägenhet i Stockholm är ungefär 68 kvadratmeter, med 2,5 rum och kök. Priset på svarta marknaden är ungefär 625 000 kronor, eller 250 000 kronor per rum (9 000–10 000 kronor per kvadratmeter), och vi har 75 000 hyresrätter i Stockholms innerstad. Endast 0,5 procent av hyreslägenheterna förmedlas via Bostadsförmedlingen och vi kan schablonmässigt räkna med att omsättningen på beståndet är ungefär 6 procent, alltså årligen 4 500 lägenheter. Fastighetsägarna antar att ungefär 50 procent (2 250 lägenheter) förmedlas med ett svart kontrakt. Därmed omsätter den svarta marknaden i Stockholms innerstad i dag omkring 1,4 miljarder kronor.

Räknar vi sedan attraktiva områden i övriga Stor-Stockholm har vi ytterligare 170000 hyreslägenheter. Med 100 000 kronor per rum eller totalt 250 000 kronor per lägenhet och med en omsättning på cirka 11 procent, där vi räknar bort 75 procent som sker genom byten, i enlighet med rapporten från Fastighetsägarna, så tillkommer ytterligare 1,2 miljarder.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En uppskattning (i underkant) är alltså att marknaden omsätter totalt drygt 2,6 miljarder kronor.

  **De som tjänar på **svarta kontrakt är förstås fastighetsägare, hyresvärdar och svartmäklare. Politikernas syfte som var att minska segregationen har totalt misslyckats. En anledning kan vara den höga prisnivån och där socialt utsatta grupper har svårt att finansiera dessa svarta kontrakt.

  Om vi sedan utgår från att köpeskillingen inte kommer från kriminell verksamhet i någon större utsträckning så har politikerna orsakat en omflyttning med minst 2,6 miljarder kronor från den icke kriminella till den kriminella sektorn. Vi har även sett ett antal mord kopplade till denna verksamhet i Stockholm.

  Min slutsats är således att vi inte har någon hyresreglering som uppfyller sitt syfte. Mellanskillnaden mellan reglerad hyra och marknadshyra tillfaller inte köparen/innehavaren utan den tillfaller säljaren i form av en premie på detta svarta kontrakt, eftersom premien är en funktion främst av skillnaden mellan marknadshyra och reglerad hyra. Man kan även säga att vi i dag redan har ”marknadsanpassade” hyror.

  Jag generaliserar eftersom det självklart kan finnas de som fått sin lägenhet på laglig väg, men vi som arbetat aktivt i bostadsmarknaden under lång tid vet att dessa är lätt räknade.

  Förslag på åtgärder:

  **1. Samtliga hyreslägenheter måste gå via bostadsförmedlingen. **I annat fall är dessa förverkade eller också åläggs fastighetsägaren ett kraftfullt vite.

  **2. Marknadsanpassa hyrorna även formellt. **Dessa 2,6 miljarder kommer då att hamna hos fastighetsägarna direkt men man förhindrar omvägen via kriminella aktörer.

  Rickard Engström

  doktorand KTH/Fastighetsmäklare

  Rickard Engström Foto: Privat
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

  Rickard Engström

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X