Annons

Svårt veta vad personalansvar innebär

I nästan alla annonser där chefer söks står det att arbetet innebär personalansvar. Men vad det faktiskt betyder är det sällan någon som berättar.

Publicerad
Illustration:  Annie Boberg
Illustration: Annie Boberg

I grunden är det arbetsgivaren som har ansvaret, men som chef fungerar du som arbetsgivarens förlängda arm, därmed flyttas vissa ansvarsfrågor över på chefen.
Chefens personalansvar kan delas in i två områden:
• Det som styrs av lagar och avtal.
• Det som förväntas av dig i rollen som personalansvarig chef.
Som arbetsgivarens förlängda arm kan du även bli straffskyldig om du anses ha misskött ditt ansvar enligt arbetsmiljölagens föreskrifter.

Illustration: Annie Boberg

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons