Svårt nå miljömål

Merparten av Sveriges miljökvalitetsmål är omöjliga att nå till 2020, enligt den årliga uppföljningen som har samordnats av Naturvårdsverket.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Bland dessa återfinns begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, hav i balans, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.

Endast två av 16 mål kommer att nås inom den uppsatta tiden - ett skyddande ozonskikt och säker strålmiljö.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons