Annons

Svårt nå mål om socialbidrag

Ännu ett av statsminister Göran Perssons mål hotas: Regeringen har lovat att antalet socialbidragstagare ska halveras till 2004. - Det blir jättesvårt, säger finansminister Bosse Ringholm.

Under strecket
Publicerad

Antalet socialbidragstagare sjunker visserligen stadigt, men långsamt. För de måste minska ännu snabbare om regeringen ska kunna infria sitt löfte om en halvering av socialbidragen. Men socialbidragsberoendet påverkas bland annat av arbetslösheten och Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Även om målet om en halvering på fem år ligger fast erkänner regeringen nu att det kommer att bli svårt att nå: - Det verkar jättesvårt om det inte vänder i konjunkturen, säger Bosse Ringholm.

Det högtidliga löftet att halvera antalet socialbidragstagare presenterades av statsminister Göran Persson för två och ett halvt år sedan: - Det finns faktorer som tydligt talar om för oss om vi är på rätt eller fel väg. En sådan faktor är socialbidragsberoendet. Därför sätter vi i dag upp ett mål för rättvisa: vi ska halvera antalet socialbidragsberoende mellan åren 1999 och 2004, skrev Göran Persson i en artikel i Aftonbladet den 13 april 2001. Men mindre än två år senare, i mars 2003, kunde SvD berätta att det förmodligen inte skulle gå. Enligt de sammanställningar som fanns då var minskningstakten alldeles för liten. Och de utvecklingen bekräftas nu av Statistiska centralbyrån. De senaste åren har helårssocialbidragen minskat: från 115 000 1999 till 91 000 år 2001, till knappt 86 000 förra året. Men enligt regeringens mål ska antalet helårssocialbidrag vara nere i 57 600 om mindre än två år. Det innebär att socialbidragen måste minska lika mycket under 2003 - som varit ett svagt år - och 2004 som under de fyra åren dessförinnan om målet ska kunna nås.

Annons
Annons
Annons