Svårt mäta psykvårds effekt

Det är omöjligt att veta om det psykiatriska öppenvården är effektiv. Landstingen bryter mot lagen och rapporterar alldeles för få besök till det nationella patientregistret. Det visar en granskning från Socialstyrelsen som SvD läst.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sveriges landsting ska rapportera alla läkarbesök i den öppna psykiatrin. Data i det nationella registret kan visa på hur bra vården är. Dessutom är uppgifterna viktiga för forskningen.
– Det är så stora bortfall att vi inte vet hur effektiv vården är och det gör att registret inte går att använda till någonting, säger utredaren Annika Edberg på Socialstyrelsen.
Hela 30 procent av alla läkarbesök rapporteras inte in över huvud taget.

Den granskade statistiken från 2004 visar att det saknas uppgifter om patienternas diagnoser i nära 60 procent av de inrapporterade läkarbesöken. I den preliminära statistiken från i fjol saknas diagnoser i 55 procent av besöken. Dessutom har inga läkarbesök från privata vårdgivare rapporterats till registret.
– Problemet med bortfallet är att vi inte vet vilka diagnoser som ställs, säger Annika Edberg.
Genom att inte rapportera gör sig landstingen skyldiga till brott mot lagen om hälsodataregister.
– Det är väldigt viktigt att man inom psykiatrin mäter resultaten så man vet om man gör ett bra jobb. I dagsläget vet vi inte hur effektiv vården är, säger den nationella psykiatrisamordnaren, Anders Milton.

Annons
Annons
Annons