Annons

Svårt locka utländska företag till Sverige

Det svenska företagsklimatet är bra, men inte anmärkningsvärt bra. Det anser ­stora, etablerade utlandsägda företag i Sverige, enligt en rapport från Invest in Sweden Agency (ISA).

Under strecket
Publicerad

–Den goda nyheten är att företagen anser att företagsklimatet är ganska bra, men det är också den dåliga nyheten att det bara är ganska bra, säger Magnus Runnbeck, analyschef på ISA som genomfört undersökningen.

ISA har bett 50 ledande företrädare för utländska företag med 150000 anställda i Sverige att redogöra för sin syn på företagsklimatet.

”Sverige är ett bra värdland men också ett land som kan göra mer av sina förutsättningar”, sammanfattar ISA:s generaldirektör Per-Erik Sandlund i förordet till den färska rapporten.

Den slutsatsen instämmer Magnus Runnbeck i:

–De utländska företagen trivs i Sverige. Det är enkelt att göra affärer här. Samtidigt framgår att Sverige inte har några unika förutsättningar som sticker ut gentemot konkurrentländer i exempelvis Europa.

Det är ett orosmoln för ISA som har till uppgift att locka företag att investera i Sverige. De flesta av de utlandsägda företagen i undersökningen är från början svenska företag som blivit uppköpta.

Att locka hit företag kan vara svårt, men resultatet i undersökningen kan ge en vink om vad som behöver göras för att Sverige ska bli attraktivare som företagsland.

Annons
Annons

Enkäten och djupintervjuerna med de undersökta företagen ger en genomsnittspoäng på 6,6 av 10 för det svenska företagsklimatet.

–Vi får ett hyggligt betyg men ibland finns en frustration att det händer för lite, säger Magnus Runnbeck.

Det gäller exempelvis företag inom basindustrin som vill ha en stabil energipolitik.

–De anser att det är ett problem att vi inte är överens i energifrågan i Sverige.

Ofta jämför de intervjuade med Finland som anses vara duktigt på att ta hand om det lilla landets förutsättningar.

På frågor om kompetensförsörjningen, skattesystemet och infrastrukturen är genomsnittsresultaten oftast hyfsade, men det kan vara stor skillnad mellan olika företag.

Ju mer beroende ett område är av politiska beslut, desto mer kritik finns oftast. Exempel är energislukande industrier och vårdföretag.

De flesta är nöjda med kompetensförsörjningen men anser att specialister och kvalificerade industriarbetare är en bristvara.

–Sverige är ett bra it-land, men vi är inte längre i täten utan ett land bland många, säger Magnus Runnbeck.

Vägar och flyg är bra men järnvägen underpresterar, skriver ISA i rapporten. Järnvägsnätet anses underdimensionerat, speciellt norr om Gävle.

–Det betyder att transportföretagen tvingas ut på vägarna för att järnvägen inte fungerar, säger Magnus Runnbeck.

Svenskt chefskap står sig väl i konkurrensen om chefsposter i de utländska ägarföretagen. Den svenska stilen kännetecknas av delegering, strävan efter konsensus och en stark resultatinriktning.

–Men det har blivit allt svårare att förmå svenskar att flytta utomlands för att göra internationell karriär.

Orsaken är svenskarnas allt större fokus på balans mellan privatliv och karriär.

–Svenskarna vill att en flytt ska fungera för hela familjen annars åker de inte.

Den inställningen avviker från de flesta andra länder och inte minst USA, skriver ISA. Det betyder att det svenska inflytandet minskar i de globala företagen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons