Annons

”Företag i biståndet innebär nya utmaningar”

En ny forskningsrapport visar att den svenska staten i stor utsträckning står oförberedd inför de utmaningar som det innebär att involvera företag i bistånd. Sammanfattningsvis saknas flera åtgärder som är nödvändiga för att förebygga och hantera kränkningar av mänskliga rättigheter. Det skriver juristen Sandra Atler och forskaren Rasmus Kløcker Larsen.

Under strecket
Publicerad

Nya och innovativa samarbetsformer mellan privat, offentlig och ideell ­sektor kan stärka arbetet för mänskliga rättig­heter, skriver författarna. Bilden är från FN:s stora lager i hamnen i Köpenhamn.

Foto: Ola Torkelsson/TTBild 1 av 2

Sandra Atler, Rasmus Kløcker Larsen

Foto: Patrick Clinton, SEIBild 2 av 2

Nya och innovativa samarbetsformer mellan privat, offentlig och ideell ­sektor kan stärka arbetet för mänskliga rättig­heter, skriver författarna. Bilden är från FN:s stora lager i hamnen i Köpenhamn.

Foto: Ola Torkelsson/TTBild 1 av 1
Nya och innovativa samarbetsformer mellan privat, offentlig och ideell ­sektor kan stärka arbetet för mänskliga rättig­heter, skriver författarna. Bilden är från FN:s stora lager i hamnen i Köpenhamn.
Nya och innovativa samarbetsformer mellan privat, offentlig och ideell ­sektor kan stärka arbetet för mänskliga rättig­heter, skriver författarna. Bilden är från FN:s stora lager i hamnen i Köpenhamn. Foto: Ola Torkelsson/TT

Företag blir allt viktigare aktörer i utvecklingssamarbetet. Det är en trend och en medveten inriktning i både svenskt och globalt utvecklingssamarbete. 2012 användes, enligt organisationen Concord, 38 miljoner euro av det svenska biståndet i olika samarbeten med den privata sektorn – att jämföra med 5,5 miljoner euro 2006. Enligt OECD och WTO används på global nivå ungefär en tredjedel av bistån­det: 41,5 miljarder dollar för att stödja handelsrelate­rade insatser som avser att stärka företags engagemang i utvecklingsländer. Sidas policy för så kallade public private development partnerships eftersträvar uttryckligen att mobilisera den privata sektorn och att proaktivt engagera låginkomstländer genom till exempel handel och investeringar.

Annons
Annons
Annons