Annons
X
Annons
X

Svårt för SD:are att jobba i skolan

Kan en sverigedemokrat arbeta inom svensk skola? Tänker, eller ens kan, vederbörande kompromissa vad gäller läroplanens direktiv och låta sina värderingar stå tillbaka under arbetstid? Det skriver forskaren Göran Brante och läraren Maria Wiberg.

Det är tydligt att en anhängare av SD:s politiska ideologi inte kan se mångkulturalism som något positivt, skriver forskaren Göran Brante och läraren Maria Wiberg.
Det är tydligt att en anhängare av SD:s politiska ideologi inte kan se mångkulturalism som något positivt, skriver forskaren Göran Brante och läraren Maria Wiberg. Foto: FANNI OLIN DAHL/TT

BRÄNNPUNKT | VÄRDEGRUND

Lärare och övrig personal ska hävda de värden som uttrycks i läroplanen.
Göran Brante och Maria Wiberg

I Sverigedemokraternas partiprogram poängteras det att ”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem”. Formuleringen är en av grunderna till att Sverigedemokraterna i de flesta sammanhang kallas för ett främlingsfientligt parti, samt varför det fastslagits i Granskningsnämnden för radio och tv att man kan kalla dem för främlingsfientliga.

Det är härmed tydligt att en anhängare av Sverigedemokraternas politiska ideologi inte kan se mångkulturalism som något positivt utan i stället som något som hotar det svenska samhället. Sverigedemokrater bör därmed stöta på viss problematik om de arbetar inom svensk skola eller läser vid en svensk lärarutbildning.

Annons
X

**Läroplanerna för förskolan, **grundskolan och gymnasieskolan är förordningar som ska följas av de verksamheter de riktas till. Med utgångspunkt från den del av den svenska läroplanen som heter ”Skolans värdegrund och uppdrag” måste (borde) det vara svårt för en sverigedemokrat att arbeta inom svensk skola. I läroplanerna uttrycks till exempel att lärare inte bara ska ”inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”, utan att de också ska ”utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”.

Här ställs den sverigedemokratiska läraren inför en svår situation. Hen ska alltså inte bara inse att mångkultur har oavvisliga positiva värden, utan ska också gentemot andra utveckla deras förståelse för kulturell mångfald. Det vill säga sverigedemokraten ska förespråka kulturell mångfald. Den svenska förskolans läroplan uttrycker det positiva med mångfald än tydligare genom att slå fast att ”barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet”.

Det uttrycks också i läroplanerna att ”alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem” (vår kursivering). Med betoning på alla så innebär det att inte bara varje lärare, utan även att skolkökspersonal, städpersonal, vaktmästare och skolans administrativa personal ska hävda de värden som uttrycks i läroplanen. Därmed ska all skolpersonal bemöta främlingsfientlighet, se positivt på kulturell mångfald och arbeta för att utveckla förståelse för densamma.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det skulle därmed innebära att de som stödjer Sverigedemokraternas negativa syn på kulturell mångfald måste få svårigheter med att vara verksamma inom skolans värld.

  Vidare uttrycker läroplanerna för den svenska grundskolan och gymnasieskolan att ”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”. Den meningen kan tolkas som att om en elev uttrycker åsikter liknande de SD företräder vad gäller mångkulturalism, så måste läraren med sverigedemokratiska åsikter tala emot den elevens uppfattning och därmed motsäga sina egna partipolitiska ståndpunkter. Vilket torde vara svårt; både självmotsägande men också besvärligt att till fullo distansera sig från sina privata idéer.

  Sverigedemokraterna anser själva inte att deras politiska vision är främlingsfientlig, och det kan diskuteras om alla som röstar på partiet är främlingsfientliga. Vi kan konstatera att samtliga övriga riksdagspartier betecknar Sverigedemokraterna som främlingsfientliga, och att svenska medier oftast uttrycker detsamma.

  **Kan en sverigedemokrat **arbeta inom svensk skola? Tänker, eller ens kan, vederbörande kompromissa vad gäller läroplanernas direktiv och därmed låta sina värderingar stå tillbaka under arbetstid? Eller tänker hen gå emot de direktiv som gäller för den svenska skolan?

  Det är frågor som blir allt mer relevanta med hänsyn till att främlingsfientlighet normaliseras allt mer. Vad är skolans uppgift i relation till denna utveckling? Enligt skolans läroplan är slutsatsen relativt enkel; skolpersonal ska arbeta mot denna utveckling av främlingsfientlighet som vi ser i dag.

  GÖRAN BRANTE

  lektor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

  MARIA WIBERG

  lärare i samhällskunskap och psykologi

  Annons
  Annons
  X

  Det är tydligt att en anhängare av SD:s politiska ideologi inte kan se mångkulturalism som något positivt, skriver forskaren Göran Brante och läraren Maria Wiberg.

  Foto: FANNI OLIN DAHL/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X