Annons

Svårt för lärare att utvecklas

SKOLAN Lärarnas kunskap är avgörande för elevernas resultat. Ändå saknar fyra av tio kommuner riktlinjer för kompetensutveckling av lärare, enligt en ny undersökning. Kommunerna brister i sitt ansvar, skriver Leif johansson och Teresa jonek, Teknikdelegationen.

Under strecket
Publicerad
Foto: TOMAS ONEBORG SVD

Svenska skolelevers kunskapsresultat inom teknik, matematik och naturvetenskap sjunker. Lärarna har en nyckelroll i att vända den trenden – och den kompetens de besitter är otvivelaktigt en avgörande faktor för elevernas framgång i dessa, och andra, ämnen.

Ansvaret för att besitta rätt kompetens och hålla den uppdaterad, är däremot inte lärarnas, utan skolhuvudmännens. Det vill säga Sveriges kommuner, i de allra flesta fall. Teknikdelegationens senaste rapport visar på stora brister i det ansvarstagandet.

Annons
Annons
Annons