Annons
X
Annons
X

”Svårt få rätt mot staten”

Skadeståndsexpert: Ribban ligger högt för att få rätt mot staten.

Mårten Schultz, docent i skadeståndsrätt vid Stockholms universitet, är inte förvånad över domen.

– När det gäller skadeståndsanspråk mot staten för felaktig rättstillämpning har rättsordningen sedan länge slagit in på att det krävs uppenbar fel för att skadestånd ska kunna utgå. Det är en ganska hög ribba. Det innebär att det är en uppförsbacke för alla personer som vill ha skadestånd på grund av felaktigheter begångna av domstolar.

Sådan uppenbara fel kan till exempel vara korruption och att domstolen inte uppmärksammat att det kommit ny lagstiftning.

Annons
X

– Men när det gäller bedömningsfrågor, och framför allt då bedömningfrågor av vad som hänt, finns det en betydande felmarginal till statens fördel, säger Mårten Schultz.

I de båda läkarnas skadeståndsprocess har deras motpart, staten och Justitiekanslern, företrätts av förre chefrådmannen Ingvar Gunnarsson. Inte heller han är förvånad över utslaget.

– Jag kan bara konstatera att domen följer den uppfattning jag själv gav uttryck för under processen. Så för min del var domen inte oväntad.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X