Annons

Svårt att utreda hot mot politiker

Tolv av Sveriges tjugoen polismyndigheter rapporterar att det under 2008 förekommit hot och i några enstaka fall våld riktat mot politiker. Totalt handlar det om ett 30-tal fall av polisanmälda hot som utretts.

Under strecket
Publicerad

Ytterst få av utredningarna har lett till eller kommer att leda till åtal och fällande domar, främst beroende på att de misstänkta brotten är svåra att bevisa. Att identifiera misstänkta gärningspersoner är ofta ett problem för polisen.

Omfattningen av den systemhotande brottslighet som hot mot politiker utgör är samtidigt med stor sannolikhet långt större än vad polisen känner till.

Annons
Annons
Annons