Annons
Krönika

Bo Löfvendahl:Svårt att tänka sig bohemerna härja i Clara

Under strecket
Publicerad

För några veckor sedan presenterade Statistiska centralbyrån listan över de mest populära förnamnen hos dem som föddes 2014. Lucas, William och Oscar toppade pojknamnslistan. Där slås alla stavningsvarianter ihop för varje namn, men hur vanliga är de olika stavningarna? Från SCB har jag fått uppgifter om den faktiska fördelningen mellan olika skrivsätt under senaste tioårsperioden. En återkommande iakttagelse är att stavningarna med c i stället för k blir allt populärare.

Det märks tydligt på namnet Lucas/ Lukas; under perioden vinner c-stavningen terräng. 2004 var de två stavningsvarianterna Lucas och Lukas ungefär lika vanliga, med 559 respektive 524 fall. Det ger vad vi kan kalla en* Lucas*/Lukas-kvot på 1,07. För 2009 är motsvarande kvot 1,24 och 2014 har den ökat till 1,61: 520 Lucas och 323 Lukas.

Annons
Annons
Annons