Annons

Svårt att ta RFSU:s tal om stöd på allvar

Publicerad

RFSU skriver i sin replik att de inte vill avskaffa sexköpslagen, men att de ”tror på sociala insatser som lösning på problemen med sex mot ersättning snarare än kriminalisering.” I sitt officiella ställningstagande säger de att de vill förändra lagstiftningen. Vi ser en stor risk i att förändra lagstiftningen så att den inte kriminaliserar sexköp. Det skulle vara detsamma som att vilja avskaffa den, eftersom sexköpslagen är just ett förbud av köp av sexuell tjänst. Det skulle vara att skydda sexköpare och människohandlare.

RFSU använder sig av ett språk som vi menar osynliggör maktperspektivet och länkarna mellan prostitution och människohandel. Termer som ”sexarbetare” och ”sex mot ersättning” flyttar fokus från det som är roten i det hela – sexköparna. Detta är ett nyliberalt språkbruk som används av den internationella sexköpslobbyn och som förespråkar rätten att sälja och köpa vad som helst och vem som helst utan ansvar för hur den enskilde eller samhället drabbas.

Annons
Annons
Annons