Svårt att skapa tillväxt genom fusioner

Under strecket
Publicerad
Annons

Securitas tidigare explosiva expansion har kommit av sig i takt med att börskursen fallit och aktien därmed tappat i värde som betalnings- medel. Eller om det nu är tvärtom; att aktien rasat som en följd av att expansionstakten avtagit. En av dem som förlorat i raset är Securitas vd Thomas Berglund själv, som i början av 2000 utmålades som snikenheten personifierad med bonusar, optionsavtal plus en gedigen lön. Allt knutet till börskursen uppenbarligen. Men med löften om nya förvärv och tillväxt på den styvmoderligt behandlade larmsektorn hoppas Thomas Berglund få igång aktieutvecklingen igen för att komma tillbaka in i den vinnande spiralen tillväxt - stigande aktie - mer tillväxt - ännu högre aktiekurs och så vidare. När det gällde expansion på väktarmarknaden fungerade receptet uppenbarligen. Men frågan är om den gäller i samma grad på larmområdet där branschförutsättningarna är helt annorlunda med andra försäljningskanaler, servicebehov och nya kundkategorier.

Att expandera genom förvärv på larmområdet, där företagen mera liknar vanliga konsultbolag, kan vara kinkigt och risken för misslyckade fusioner ökar. Inte heller är skalfördelarna lika uppenbara som när det gäller att addera väktare till andra väktare. Förvärv och fusioner av konsultberoende bolag går ofta snett, bland annat för att framgångsrika konsulter bygger sina framgångar på starka företagskulturer. Stämmer inte företagskulturerna väljer de starkaste personerna att hoppa av för att starta eget eller till någon konkurrent. Det här gäller framför allt när det gäller förvärv eller fusioner som är gränsöverskridande. Se bara hur det gick med många av fusionerna under it-haussen.

Annons
Annons
Annons