Svårt att nå mål för vindkraften

Utbyggnaden av svensk vindkraft missgynnas av svag krona och lågkonjunktur. Och branschorganisationen Svensk Vindenergi vill se en förändring i elcertifikatssystemet så att regeringens högt uppsatta mål om förnybar energi blir nåbara.

Under strecket
Publicerad
Annons

Efter ett rekordår i fjol för svensk vindkraft går det trögare i år. Den svaga kronan och bankernas stramare kreditgivning gör att det blir allt svårare att få ekonomin att gå ihop för aktörerna på marknaden. Sverige har i dag drygt 1 150 vindkraftverk men regeringens mål är att det ska finnas 6 000 år 2020.

– De långsiktiga målen kommer man att klara eftersom vi har EU-krav på oss och annars får Sverige stå i skamvrån och betala straffavgifter. Men i år ser det halvkul ut på grund av finanskrisen, säger Gunnar Fredriksson, vice vd på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons