Svårt att hjälpa hotade kvinnor

Trots att regeringen satsat 180 miljoner kronor för insatser till stöd för ungdomar som hotas av hedersrelaterat våld är det stora problem att hitta långsiktigt boende. Enligt advokat Elisabeth Fritz fungerar samarbetet med socialtjänsten endast undantagsvis.

Under strecket
Publicerad
Annons

Regeringen satsar 180 miljoner kronor från 2003 till 2007 för bland annat skyddat boende för ungdomar som riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld. Ändå är platser på skyddade boenden det stora problemet för de utsatta ungdomarna, enligt advokat Elisabeth Fritz. Hon har arbetat med de här frågorna i 17 år och är kritisk till hur det fungerar i praktiken:

– Samhället har satsat mycket pengar, men de behöver omfördelas så att de även når de hotade och drabbade direkt. Där finns det stora brister. Att hitta ett säkert boende under en längre tid är svårt och oftast ett stort problem med socialtjänsten, säger hon.

Annons
Annons
Annons