Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Gösta Carlberg: Svårt att få vettig avkastning på en SAS-investering

Efter ”åtta sorger och nio bedrövelser”, är det då dags för SAS att komma tillbaka som placering? Inte mycket talar för det. Tidningen Aktiespararen anser att risken är för hög.

SAS är bolaget och aktien som svenskarna älskar att ha åsikter om. För aktieplacerare är aktien däremot sedan länge en klassisk ”speckaktie” där stora kursrörelser är vardagsmat. Som ofta när det är extrema kursrörelser i ett företag, handlar det inte sällan om den dödliga kombinationen av hög skuldsättning, och en tveksam utveckling för bolagets underliggande verksamhet.

SAS har jobbat hårt på att sänka såväl skuldsättning som kostnader, och mycket börjar faktiskt se aningens bättre ut.

Bolagets kostnadsprogram ser ut att gå enligt plan och kabinfaktorn är på höga nivåer trots att bolaget bygger ut sin kapacitet. För närvarande är inte heller skuldsättningen SAS främsta huvudvärk. Men mycket av den potential som finns i SAS handlar om fortsatta besparingar, generationsväxling av personal, att öka intäkterna per resenär och strömlinjeforma flygplansflottan.

Annons
X

Om dessa steg tas i tid har SAS med sitt starka varumärke en given plats på marknaden. Men det gäller att fackföreningar och politiker ger SAS förutsättningarna att konkurrera, tid är på grund av frånvaron av en stark balansräkning, och svår konkurrens, det SAS har minst av.

Positivt är förstås att oljepriset ligger på låga nivåer, men detta äts upp av en stigande dollarkurs, samtidigt som SAS nybeställda flygplansflotta på 3 miljarder dollar snabbt blir dyrare i takt med fallande kronkurser.

Som aktieplacerare måste det finnas en rejäl uppsida om du ska få betalt i relation till den risk du faktiskt tar som aktieägare i SAS. Den uppsidan finns tyvärr inte. Bolaget är högt värderat på dagens prognoser för de kommande åren, och det förutsätter att saker inte går i fel riktning för bolaget. På marknaden ”mumlas” det om att SAS prognos om ett positivt resultat för helåret, före skatt och omstruktureringskostnader, är för optimistisk.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ur tidningen Aktiespararens perspektiv spelar detta mindre roll, det går inte att få en vettig värdering och avkastning på en investering i SAS oavsett. Undantaget är om du reser mycket och kan nyttja möjligheten som aktieägare att resa billigare. Kravet är i dag enbart 400 aktier, motsvarande cirka 5 000 kronor.

  Men, för den som kan tänka sig att köpa aktier i form av SAS preferensaktier, räcker det faktiskt med att tro på bolagets långsiktiga överlevnad, och möjlighet att betala utdelning, för att göra en hygglig affär. Företeelsen med preferensaktier har blivit populär, och SAS preferensaktieägare sitter i en guldsits i relation till övriga ägare av stamaktier.

  ”Det går inte att få en vettig värdering och avkastning på en investering i SAS oavsett.”

  Nominellt betalar SAS 50 kronor per preferensaktie och år. Utdelningen betalas ut kvartalsvis om 12,5 kronor. Aktien kan för närvarande köpas för 415 kronor, vilket ger 12 procent i direktavkastning. Formellt ges mandat för utdelning för ett år i taget, men i praktiken är villkoren skrivna så att SAS till varje pris vill undvika att ställa in en utdelning. Skulle så ändå ske, räknas innestående utdelning upp med en faktor motsvarande 20 procent i årsränta. I händelse av likvidering har ägarna av preferensaktier på sedvanligt vis företräde till bolagets tillgångar före stamaktieägare. Bolaget har dock rätt att lösa in aktierna till 120 procent av teckningskursen (motsvarande 600 kronor) fram till 2018.

  Preferensaktien ska jämföras med andra preferensaktier och företagsobligationer. Ur det perspektivet betalar SAS ungefär dubbelt så bra som andra högriskbolag. Det kan låta högt, men 12 procent från ett flygbolag med svag balansräkning känns inte lika attraktivt när många fastighetsbolag, som har en betydligt lägre rörelserisk betalar runt 6 procent. Finansiellt är säkra 25 procent bättre, eller jämförbart med, osäkra 50 procent.

  **Nej, köp inga aktier i SAS, **uppsidan är högst begränsad, men det är inte nedsidan. Att köpa preferensaktier är förvisso bättre, här är chansen till en vettig avkastning hygglig. Men den som är försiktig bör avstå även detta och nöja sig med hälften någon annanstans till lägre risk.

  Publiceringen sker i samarbete med tidningen Aktiespararen där Gösta Carlberg är analytiker.

  **NYCKELTAL **(miljarder kronor om annat inte anges)

   |2012/13|P2013/14|P2014/15

  – --|---:|---:|---:
  Omsättning|42 182|37 762|38 920
  Rörelsemarginal (%)|4,8|0,5|3,7
  Vinst/aktie (kr)|2,5|-2,76|1,12
  Direktavkastning|0|0|0
  | | | 

   

  Annons
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X