Annons

”Svårt att få rätt personal till sjöfarten”

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Den svenska sjöfarten växer– men det saknas personal både på manskaps- och befälssidan. Kompetensbristen kan få stora konsekvenser, skriver Mattias Dahl och Caj Luoma, Transportföretagen.

Under strecket
Publicerad

Mattias Dahl och Caj Luoma.

Foto: Pressbilder Bild 1 av 1

Antalet fartyg som flaggas in i Sverige ökar efter att den svenska handelsflottan mer än halverats de senaste åren. I dagarna nåddes vi av besked från Trafikanalys om att den svenskregistrerade sjöfarten vuxit med 13 fler fartyg eller med 4 procent under 2018. Det är mycket glädjande.

Men samtidigt står sjöfarten inför en stor utmaning med kompetensförsörjningen då det saknas matroser, motormän och tekniska och nautiska befäl. Enligt vår rapport Tempen på sjöfartsbranschen handlar det om 800 inom en femårsperiod och 4 av 10 av de tillfrågade rederierna upplever svårigheter med att hitta personal med rätt kompetens. Med en successivt växande bransch förväntas behovet öka ytterligare. Näringslivet är helt beroende av väl fungerande sjöfart då 90 procent av all import och export transporteras på sjön.

Annons
Annons
Annons