Annons

Lena Kåreland:Svårfångad flykting från familjens bur

André Gide är själv den undanglidande huvudpersonen i sina romaner. En ny biografi beskriver hur han efter uppväxten i en sträng, protestantisk familj revolterade med en egen moral som satte individ och utlevelse i centrum.

Uppdaterad
Publicerad

André Gide var en skandalomsusad författare, måltavla för angrepp från alla rättänkande representanter för det borgerliga franska samhället. Som människa har han förhånats och setts som en ungdomens förförare. Som författare har han beundrats och hyllats. År 1947, fyra år före sin bortgång, fick han motta Nobelpriset. Året därpå bannlystes hans verk av katolska kyrkan.

”Varför skriva om Gide i dag?” Med den frågan inleder
Frank Lestringant första delen av sin biografi över den provokative författaren, som avled för 60 år sedan, 82 år gammal.
André Gide l’inquiéteur. Le ciel sur la terre ou l’inquiétude partagée (Flammarion, Grandes Biographies, 1 152 s) lyder titeln på detta arbete som handlar om den unge Gide från födelsen 1869 fram till första världskrigets slut 1918. Således är det främst Gides tidiga, mindre kända verk som tas upp. Ja, varför skriva om Gide som själv så utförligt berättat om sitt liv både i skönlitterära verk och i dagböcker han förde under större delen av sitt liv. De senare publicerades i sin helhet 1950.

Annons
Annons
Annons
Annons