Svårare få ersättning för skada på parkering

Den 1 september blir det svårare att få ersättning för parkeringsskador.

Under strecket
Publicerad
Annons

- Beviskraven höjs, säger Ola Schönning vid Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Han berättar att antalet parkeringsskador under de senaste åren ökat från cirka 25 000 till 50 000 fall per år. Kostnaden på cirka 300 miljoner kronor per år har tagits från den obligatoriska trafikförsäkringen. Nu har TFF tröttnat på de ökade kostnaderna och beslutat skärpa tillämpningen av lagen. Det innebär att från och med 1 september betalas ingen ersättning ut till tveksamma fall. I dag har ägaren till ett parkerat motorfordon som blivit påkört av ett annat, okänt, motorfordon rätt till ersättning efter avdrag för självrisken, 1 930 kronor. Enligt Schönning kan fusk vara en delförklaring till de senaste årens kraftiga ökning av anmälda parkeringsskador. Människor med bilar som saknar vagnskadeförsäkring har helt enkelt anmält att deras bil blivit påkörd när den stod parkerad, trots att det var de själva som backade in i exempelvis en stolpe. TT

Annons
Annons
Annons