Annons

Svårare att komma undan delgivning

Det ska bli svårare att fördröja rättegångar genom att hålla sig undan delgivning av domstolshandlingar. Det är den vanligaste orsaken till att nästan var fjärde huvudförhandling i brottmål ställs in.

Under strecket
TT
Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny delgivningslag. Den ger till exempel myndigheter möjlighet att delge handlingar via e-post och fax. Parter i en domstolsprocess blir också skyldiga att lämna uppgifter om mobiltelefon och e-postadress.

Lagen ställer också större krav på mottagaren att bevaka handlingar som ska sändas till dem i pågående mål och ärenden. Vid så kallad förenklad delgivning, då inget mottagningskvitto krävs, så ska handlingen anses vara mottagen två veckor efter att myndigheten skickat ut ett kontrollmeddelande om att handlingar skickats. Förenklad delgivning får dock inte användas när det gäller stämningsansökan.

Annons
Annons
Annons